Externý newsletter finančnej správy 19/2015, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Už zajtra organizujeme na Hlavnom námestí v Bratislave Deň colníkov. Všetkých vás srdečne pozývame.

 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk