Externý newsletter 2/2015

View this email in your browserNové informačné materiály
 

Pre verejnosť pravidelne zverejňujeme infomateriály týkajúce sa daňovej a colnej problematiky. Najnovšie sme zverejnili:

  • oznámenie o nezvyšovaní ciel na tovar s pôvodom v Ekvádore

 

 

  • informáciu o uvádzaní faktúr vyhotovených na vyúčtovanie opakovaných dodaní energií v kontrolnom výkaze k DPH

 

 


Call centrum poradilo vyše  300 000 ľuďom

Verejnosť môže počas pracovných dní volať na naše call centrum, kde im vyškolení pracovníci poradia s technickou podporou a zodpovedajú na otázky z oblasti daní a ciel. Počas minulého roka volalo na číslo 048/ 4317 222 takmer 300 000 ľudí. Takisto vybavujeme dopyty verejnosti prostredníctvom chatu – a v roku 2014 si chatovalo s finančnou správou takmer 8 000 ľudí. 
Každý mesiac počas posledných dní na podávanie daňových priznaní (daň z príjmu, DPH, kontrolného výkazu DPH) predlžujeme fungovanie call centra -posledný deň na podanie dokumentov sú pracovníci k dispozícii na telefónoch, emailoch aj chatoch 
do polnoci.
Na telefónne číslo 048/ 4317 222 môžu občania či podnikatelia volať každý deň v čase o 8,00 do 16,00 hodiny. O tom, z akých oblastí Vám radi poskytneme informácie, si možete prečítať TU

 

 


Zmeny v „Čiernej listine“

Firmy, ktoré sa „polepšili“, budú na zozname subjektov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH už len 6 mesiacov. Doteraz boli na listine po dobu jedného roka.  Nové pravidlá platia od januára. Aktuálne je na zozname cca 4 900 daňových subjektov.

 

 

Hlásenia na zelenej linke za rok 2014

Takmer 300 podnetov nahlásili občania na „Zelenej linke“ finančnej správy. Táto bezplatná telefonická linka je tu pre všetkých v prípade, že chcú oznámiť podozrenie z vykonávania trestnej činnosti. Podnety môže verejnosť nahlasovať na telefónnom čísle Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) 0800 110 110.
Za rok 2014 podali občania na zelenú linku 287 podnetov. Z nich takmer polovica poukazovala na daňové podvody (krátenie dane z príjmov a DPH). 63 podnetov bolo z oblasti nedodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Zvyšok sa týkal najmä nezákonného dovozu liehu, tabaku
či omamných a psychotropných látok, ale nahlásili ste aj podnety v oblasti porušovania práv duševného vlastníctva. Všetky podnety (vrátane anonymných) pracovníci finančnej správy prešetrujú.

 

 

Daňový kód pokladnice vybavíte kdekoľvek

Nová legislatívna úprava dáva daňovým subjektom po 1. januári 2015 možnosť vybaviť si pridelenie daňového kódu pokladnice (DKP) pre elektronickú registračnú pokladnicu na ktoromkoľvek, nielen na miestne príslušnom daňovom úrade. Zákonná lehota na tento úkon je 30 dní.
Doteraz mohli daňové subjekty žiadať o pridelenie DKP iba na miestne príslušnom daňovom úrade a za jeho vybavením často vycestovať do iného mesta, sídla miestne príslušného daňového úradu. Úkon tam vybavili na klientskej zóne spravidla na počkanie.
Dnes pridelí podnikateľovi daňový kód elektronickej registračnej pokladnice ktorýkoľvek daňový úrad, subjekt za týmto úkonom nemusí vycestovať. Môže sa však stať, že v takomto prípade nedostane DKP na počkanie. Správca dane má na pridelenie DKP 30 dňovú zákonnú lehotu. Pracovníci daňových úradov sa budú snažiť skrátiť túto lehotu a vybaviť tak podnikateľov v čo najkratšom možnom čase.

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 

zodpovedná redaktorka: Mgr. Katarína Tehlárová 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk telefón: 02/ 4827 31 06