Newsletter finančnej správy

View this email in your browser


Mimoriadna správa: Posily na registri

Finančná správa posilňuje v týchto dňoch oddelenia registra na daňových úradoch. Nakoľko počas februára budú fungovať v zmenenom režime, teraz zvládnu vybaviť viac občanov či podnikateľov. Občania či podnikatelia môžu naše služby využiť v rozšírených úradných hodinách, a to od zajtra 29. januára 2015 do utorka 3. februára 2015. Pracovníci budú k dispozícii do 17,00 hod. Rovnako bude pracovať aj call centrum FS. Pre skoršie vybavenie odporúčame priniesť všetky potrebné doklady k registrácií, aby nebolo potrebné vyzývať podnikateľov na doplnenie údajov.
 
Registráciu novej firmy či vykonanie zmien v osvedčení bude možné vybaviť v skrátenej lehote do polovice budúceho týždňa. Od 4. februára do konca februára 2015 bude FS využívať na úkony zákonnú lehotu (ktorá je spravidla 30 dní). Ktorých činností sa to dotkne a viac info sa dozviete nižšie

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné zodpovedná redaktorka:
Mgr. Katarína Tehlárová adresa redakcie
:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 
email: casopis@financnasprava.sk telefón: 02/ 4827 31 06