Externý newsletter finančnej správy 14/2015, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

CEP už budúci týždeň

 

Už budúci pondelok (20.7.2015) čaká firmy zmena spôsobu podávania colných vyhlásení v elektronickej podobe. Dotkne sa všetkých subjektov komunikujúcich s colnými orgánmi elektronicky v procesoch colného konania. Konkrétnejšie pôjde o agendy predbežných colných vyhlásení o vstupe a agendy štandardného a zjednodušeného postupu v tranzite a vo vývoze.

 

 

 

Pravidlá pre posielanie balíkov

 

Nakupovanie cez internet z USA alebo Číny je stále veľmi obľúbené. Tisíce zásielok z krajín mimo Európskej únie musia prejsť každý mesiac colným konaním. Zásielky prichádzajú na Slovensko cez štyri pobočky colných úradov.

 

 

 

Nezabudli ste na inventarizáciu?

 

Do včerajšieho dňa (15.7.2015) mali gastronomické zariadenia či obchodníci zaslať report colným úradom s počtom fliaš s alkoholom označených "starými kolkami" na sklade a predajni. Postupy sú aj naďalej k dispozícii TU.

 

 

 

Vzory plných mocí

 

Finančná správa sa snaží pomáhať podnikateľskej verejnosti a niektoré úkony pre nich zracionalizovať. Ďalším príkladom tejto asistencie je zverejnenie vzorov plných mocí, všeobecného vzoru plnej moci s vysvetlivkami ako aj informácie, na čo sa majú daňové subjekty pri ich udeľovaní zamerať.

 

 

 

Viete, aký je rozdiel medzi premlčaním a preklúziou?

 

Daňové a colné úrady nemôžu časovo neobmedzene vymáhať daňové nedoplatky. Právo na vymáhanie daňového nedoplatku je premlčané po šiestich rokoch po skončení kalendárneho roka, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Ak však úrad zašle dlžníkovi výzvu na zaplatenie nedoplatku, začína plynúť nová premlčacia lehota. Úrady môžu doručovaním výziev plynutie premlčacej lehoty predlžovať. Po 20 rokoch právo vymáhať daňový nedoplatok zanikne, čím uplynie prekluzívna lehota. 

 

 

 

Call centrum

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk