Finančný newsletter finančnej správy 4/2015

View this email in your browser


Virtuálna registračná pokladnica
 

Finančná správa pripravila pre podnikateľov bezplatnú novinku – virtuálnu registračnú pokladnicu. Ide o  aplikáciu, ktorá im umožní splniť si nové zákonné povinnosti a minimalizuje náklady. Aplikácia je určená pre podnikateľov, ktorým od apríla 2015 vzniká povinnosť používať registračnú pokladnicu a zároveň mesačne vydajú maximálne  1 000 bločkov.  

 

 


Informácie k virtuálnej registračnej pokladnici
nájdete aj na našom banneri na portáli


https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/virtualna-registracna-pokladni
 

 

Zmena úradných hodín
 

Colný úrad Prešov oznamuje podnikateľskej verejnosti, že  na colno-daňovej pobočke colného úradu Prešov, na adrese Košická 30, 080 05 Prešov  dochádza počnúc dňom 1. marca 2015 k zmene úradných hodín. Pôvodný nepretržitý režim na colnej časti pobočky bude nahradený úradnými hodinami
7 dni v týždni v čase od 7:00 do 22:00 hod. 
 

 

Pilotná prevádzka E-KOLOK úspešná

Pilotná prevádzka platobného systému E-KOLOK pri úhrade správnych poplatkov v Bratislavskom kraji dopadla úspešne. Od stredy 18. 2. 2015 je v rámci riadnej prevádzky platobný systém E-KOLOK k dispozícii na Finančnom riaditeľstve SR a na všetkých daňových a colných úradoch na Slovensku. 

 

 

Rýchlejšie a jednoduchšie vybavenie
colných formalít

 

Obchod závislý od zahraničného tovaru už nemusí byť spojený so zdĺhavým vybavovaním colných formalít. Podnikatelia, pre ktorých je bezpečnosť a spoľahlivosť na prvom mieste, si môžu uľahčiť situáciu a prepustiť tovar priamo v priestoroch svojej firmy. To je len jedna z  výhod, ktoré ponúka program „schválený hospodársky subjekt“. Minulý rok sa na Slovensku doň zapojilo 12 podnikateľských subjektov.   

 

 

Nové tréningové centrum na odhaľovanie
nelegálnej prepravy

 

Colníci finančnej správy patria v oblasti odhaľovania najmä rádioaktívnych materiálov medzi renomovaných špecialistov. Svoje dlhoročné skúsenosti môžu v súčasnosti odovzdávať svojim kolegom z domova i zo zahraničia. Poslúži na to nové tréningové centrum zriadené na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké.

 

 

Na našom portáli pravidelne zverejňujeme nové informačné materiály. 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 

zodpovedná redaktorka: Mgr. Katarína Tehlárová 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk telefón: 02/ 4827 31 06