Finančný newsletter finančnej správy 2/2015

View this email in your browser


Požiadajte  zamestnávateľa o zúčtovanie  dane
 
Zamestnanec, ktorý mal v roku 2014 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, môže najneskôr do 15. februára  písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. V tomto roku vychádza zákonom stanovený dátum na nedeľu,  zamestnanci tak môžu žiadať o zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti do pondelka 16. 2. 2015.
 
Zamestnancom, ktorí mali v roku 2014 len príjem zo závislej činnosti, teda zo zamestnania alebo z dohody a nemajú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, môže zúčtovať príjmy zamestnávateľ. Musia o to ale v stanovenej lehote požiadať a podpísať určené tlačivo. 

Viac informácií a príklady, kedy si musíte daňové priznanie podať Vy sami, sa dočítate TU.

 

 

Posily na registri

Finančná správa posilňuje v týchto dňoch oddelenia registra na daňových úradoch. Nakoľko počas februára budú fungovať v zmenenom režime, teraz zvládnu vybaviť viac občanov či podnikateľov.
Registráciu novej firmy či vykonanie zmien v osvedčení bude možné vybaviť v skrátenej lehote do polovice budúceho týždňa. Od 4. februára do konca februára 2015 bude FS využívať na úkony zákonnú lehotu (ktorá je spravidla 30 dní). Ktorých činností sa dotkne nájdete TU.

 

 

Na 2% sa vyzbieralo viac ako 52 miliónov eur
 

Slováci darovali zo svojich daní neziskovým organizáciám a nadáciám spolu 52 204 621,08 eur. Vyše 3,3 milióna eur je najvyššia suma, ktorú občania aj firmy poukázali ako svoje 2 % z daní Nadácii Pontis.
Celkovo sa o podporu z daní uchádzalo minulý rok 11 805 neziskových organizácií a nadácií. Priemer na jednu organizáciu vychádza  4 422,24 eura. Koľko eur darovali Slováci neziskovým organizáciám nájdete v tabuľke TU.


 

 

Nebezpečná káva na chudnutie 
 

Nie je káva ako káva. Presvedčili sa o tom aj colníci z B. Bystrice, ktorí zaistili niekoľko poštových zásielok s kávou "na chudnutie" z Hongkongu. Expertíza ukázala, že káva obsahuje nepovolenú látku sibutramín, dnes už nepovolené liečivo na chudnutie. Okrem pocitu sýtosti totiž u pacientov spôsoboval kardiovaskulárne ochorenia. 

 

 

 


Dve tretiny prevádzok nedodržiavajú zákon 
 

Colníci Colného úradu Bratislava nepoľavujú v kontrolách elektronických registračných pokladníc ani v tomto roku. Počas uplynulého víkendu si posvietili na dve desiatky prevádzok rýchleho občerstvenia a diskoték v hlavnom meste. Viac než trištvrte prevádzok porušilo zákon. Niektoré podniky aj opakovane.

 

 

Daniari  prispeli k plneniu  
strategických cieľov finančnej správy

 

Koncom januára 2015 sa konalo tradičné stretnutie zástupcov Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty so zástupcami ďalších veľkých daňových subjektov, ktoré prešli začiatkom roka pod jeho správu. Zámerom  podujatia bolo  vytvoriť  pevné  základy pre úspešnú spoluprácu.  Zástupcovia  tohto daňového úradu si v plnej miere uvedomujú, že  poskytovanie aktuálnych odborných informácií  a rovnako aj vhodne zvolená komunikácia s klientom je dôležitým nástrojom na podporu dobrovoľného plnenia jeho daňových  povinností. Toto platí dvojnásobne v prípade veľkých daňových subjektov, ktoré sa vo významnej miere podieľajú na plnení príjmov štátneho rozpočtu. Ide zvyčajne o členov nadnárodných spoločností, ktorí sú pred správcom dane zastupovaní renomovanými právnikmi a daňovými poradcami. Pri takomto stretnutí neobstojí neúplná alebo nepresná informácia a daňový subjekt vyžaduje od svojho správcu dane „kvalitu na najvyššej úrovni“.

Podujatia nazvaného „Deň otvorených dverí“ sa zúčastnilo cca 85 % z pozvaných klientov. Účastníci  sa dozvedeli o  spôsobe komunikácie s novým správcom dane, postupe pri vybavovaní žiadostí a iných podaní,  hodnotení rizikovosti správania sa daňových subjektov , spôsobe výkonu daňových kontrol a o špecifikách kontroly v oblasti medzinárodného zdaňovania.  Zástupcovia klientov mali možnosť „cez pootvorené dvere“  bližšie  nahliadnuť do histórie a organizačnej štruktúry  úradu, osobne  spoznať členov  manažmentu  a zoznámiť sa so svojim vlastným správcom dane. Bonusom podujatia bola informácia o aktuálnych zmenách v daňových zákonoch odprezentovaná daňovými špecialistami úradu.  O tom, že išlo o mimoriadne úspešné podujatie svedčia aj reakcie  účastníkov, vyjadrené v dotazníku, ktorý bol súčasťou informačného balíčka odovzdaného novým klientom. Zástupcovia Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty sú presvedčení, že  týmto podujatím prispeli k plneniu strategických cieľov rozpracovaných v  Koncepcii rozvoja finančnej správy na roky 2014 – 2020.
 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
zodpovedná redaktorka:
Mgr. Katarína Tehlárová

adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 
email: casopis@financnasprava.sk telefón: 02/ 4827 31 06