Finančný newsletter finančnej správy 5/2015

View this email in your browser

Registrácia na Virtuálnu registračnú pokladnicu spustená
 

Už takmer dva týždne si môžu podnikatelia podať žiadosť o pridelenie kódu Virtuálnej registračnej pokladnice (VRP). Počas prvého dňa - 2.3.2015 (pondelok) tak spravilo takmer 500 podnikateľov. Táto bezplatná aplikácia umožní tým, ktorí musia od 1. apríla podľa zákona používať registračnú pokladnicu, splniť si novú povinnosť bezplatne a pri minimálnej administratívnej záťaži.

 

 

Výhody Virtuálnej registračnej pokladnice
 

Podnikatelia, ktorým od 1. apríla 2015 vzniká povinnosť používať registračnú pokladnicu, majú na výber z dvoch možností. Zakúpiť si klasickú elektronickú registračnú pokladnicu (ERP) alebo používať Virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP), ktorá bude k dispozícii bezplatne na portáli finančnej správy. 

VRP je aplikácia určená najmä tým, ktorí nevydajú viac ako 1 000 blokov mesačne. Nemusia si kupovať klasickú registračnú pokladňu, stačí im len pripojenie na internet, počítač, notebook či mobilný telefón a k tomu tlačiareň. Žiadosť o pridelenie kódu VRP môžu podnikatelia predložiť ktorémukoľvek daňovému úradu osobne, poštou alebo elektronicky. 

 

 

Virtuálna registračná pokladnica - návody a postupy

 

 

Séria prezentácií k VRP

V krajských mestách pripravila finančná správa sériu prednášok k Virtuálnej registračnej pokladnici. Dnešným dňom ju odštartovala Bratislava a Trnava, pokračovať budeme v nasledujúcich mestách:
12.3. Trenčín
13.3. Žilina
16.3. Prešov
17.3. Košice
18.3. B. Bystrica
19.3. Nitra
Všetky prezentácie sú bezplatné, radi Vás uvidíme a zodpovieme Vaše otázky.

 

 

Zmeny v tlačive pre právnické osoby


V Daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby (DP PO) došlo v súvislosti so zavedením daňovej licencie podľa § 46b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) k niekoľkým zmenám. Predpísané tlačivo obsahuje nové zaškrtávacie polia, nové časti a tabuľky na vyplnenie.

 

 

Zmeny v tlačive pre fyzické osoby
 

V daňovom priznaní fyzickej osoby typu A pribudol jeden riadok, v ktorom si budú môcť daňové subjekty po prvýkrát uplatniť  novú nezdaniteľnú časť základu dane, a tou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.  

 

 

Zmeny v tlačive pre živnostníkov


V tlačive daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B ( DP FO typ B ) nastali oproti predošlým vzorom DP zmeny. Prinášame Vám prehľad niektorých z nich.

 

 

 

Záchyt neoznačených cigariet v Ubli

 

Minulý týždeň vykonali príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KUFS) kontrolu motorového vozidla v priestoroch hraničného prechodu Ubľa. Našli pri nej cigarety, ktoré neboli označené platnou slovenskou kontrolnou známkou. Išlo o 24 500 ks ukrajinských cigariet. Únik na spotrebnej dani bol vyčíslený na sumu 3 330,43 eur. 

 

Na našom portáli v sekcii Infoservis pravidelne zverejňujeme nové informačné materiály. 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 

zodpovední redaktori: Mgr. Katarína Tehlárová, Mgr. Daniel Súkup
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk telefón: 02/ 4827 34 76


<