Externý newsletter finančnej správy 6/2015

View this email in your browser

Daňové úrady predĺžia úradné hodiny
 

Aj tento rok sme sa pripravili na najväčší nápor pri podávaní daňových priznaní na daň z príjmu za rok 2014 predĺženými úradnými hodinami na DÚ vrátane pobočiek a kontaktných miest, a to nasledovne:
 
23. – 27. marec 2015: 8,00 – 17,00 hod.
30. marec 2015: 8,00 – 18,00 hod.
31. marec 2015: 8,00 – 19,00 hod.
 
Posilnili sme aj dostupnosť Call centra (048/4317 222):
do  27. marca 2015: 8,00 – 19,00 hod.
30. – 31. marec 2015: 8,00 – 24,00 hod.

 

 

Pozor na chyby v daňových priznaniach
 

Už len niekoľko dní ostáva na podanie daňového priznania v riadnom termíne. Pozrite si zoznam najčastejších chýb pri jeho podávaní a vyhnite sa im.

 

 

 

Certifikácia ERP už len v Bratislave


Od 1. apríla 2015 bude certifikáciu elektronických registračných pokladníc (ERP) vykonávať už len Colný úrad Bratislava. Výrobcovia, dovozcovia a distribútori ERP budú od budúceho mesiaca adresovať žiadosti v rámci celej republiky už len do hlavného mesta. Certifikácia elektronickej registračnej pokladnice je konanie, v ktorom Colný úrad zisťuje, overuje a rozhoduje, či elektronická registračná pokladnica uvedená v žiadosti výrobcu, dovozcu alebo distribútora, spĺňa všetky náležitosti zákona.

 

 

 

Daňové príručky zadarmo na stiahnutie
 

Finančná správa pripravila pre verejnosť bezplatné publikácie „Sprievodca daňami“ a „Postupy účtovania“. Sú voľne dostupné na stiahnutie na portáli finančnej správy a prinášajú komplexný prehľad platnej legislatívy v oblasti daní a účtovníctva.

 

 

 

Virtuálna registračná pokladnica bude prístupná aj cez mobil či tablet


Subjekty, ktoré sa rozhodnú pre využívanie virtuálnej registračnej pokladnice (VRP), nebudú limitované prístupom cez stolný počítač či notebook. Finančná správa dáva tento mesiac občanom k dispozícií mobilné aplikácie pre smartfóny a tablety.
 

 

 

Register účtovných závierok od 1.januára 2015


Právnické a fyzické osoby, ktoré sú povinné viesť účtovníctvo, neukladajú účtovné dokumenty do registra účtovných závierok (RÚZ) priamo, ale prostredníctvom finančnej správy alebo štátnej pokladnice. Dokumenty uložené do RÚZ sa už nemusia osobitne ukladať do zbierky listín obchodného registra. Účtovné dokumenty sa môžu predkladať v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe.

 

 

 

Darovanie 2%


Aj v tomto roku majú všetky daňové subjekty možnosť darovať 2% alebo 3% zo svojich daní prijímateľom - právnickým osobám uvedeným v zozname prijímateľov. Právnické a fyzické osoby tak urobia prostredníctvom vyhlásenia v daňovom priznaní.

 

 

 

Na našom portáli v sekcii Infoservis pravidelne zverejňujeme nové informačné materiály. 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk telefón: 02/ 4827 34 76