Externý newsletter finančnej správy 7/2015, dvojtýždenník

View this email in your browser

Mobilné aplikácie finančnej správy

 

 

Virtuálna registračná pokladnica už v prevádzke
 

Počas prvého týždňa používania virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) vystavili podnikatelia viac než 15 000 platných pokladničných dokladov. Do aplikácie sa prihlásilo už v prvý deň vyše 1 400 užívateľov. 

 

 

 

Aplikácia "Over doklad"
 

Pre nepodnikateľov máme od apríla aj ďalšiu novinku - mobilnú aplikáciu „Over doklad“. Je pripravená pre operačné systémy Android a iOS. Každý bloček vydaný cez VRP bude mať unikátny QR kód. Práve pomocou tohto kódu bude možné jeho overenie. Po spustení aplikácie „Over doklad“ stačí nasnímať tento kód a na displeji mobilného zariadenia sa zobrazí bloček v elektronickej podobe. Užívateľ si tak môže porovnať, či sú na vytlačenom doklade rovnaké údaje ako na elektronickom.

 

 

 

 

 

Aplikácia "Superkolky"
 

Táto aplikácia by mala prispieť k zníženiu množstva nelegálneho alkoholu na trhu. Ľudia si sami budú môcť overiť, či je alkohol vo fľaši naozaj ten, aký štátu deklaruje výrobca. 

Dôvodom pre novú legislatívu v tejto oblasti bola aj potreba nového elektronického systému s dokonalejšími ochrannými prvkami. Podľa nových pravidiel musí mať každé novovyrobené spotrebiteľské balenie liehu, tabaku či tabakového výrobku na kontrolnej známke QR kód, ktorý v sebe nesie informáciu tovare, výrobcovi, či konkrétnom druhu daného produktu. 

 

 

 

Podávanie DP aj v systéme MOSS
 

Daňovým subjektom registrovaným do osobitnej úpravy Mini One Stop Shop (MOSS) nadišla povinnosť podať daňové priznanie (DP). Do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka podávajú DP aj platia daň v eurách. Pre tých, ktorí sú registrovaní od nového roka, bol prvým možným termínom podávania daňových priznaní 1. apríl, najneskôr však 20. apríl 2015.

 

 

 

2% do konca apríla
 

Všetci zamestnanci majú možnosť aj tento rok darovať  2% alebo 3% zo svojich daní subjektom uvedeným v zozname prijímateľov. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ -  platiteľ dane vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane do výšky 2 % resp. 3 % zaplatenej dane. 

 

 

 

Call centrum - 048/4317 222

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

Na našom portáli v sekcii Infoservis pravidelne zverejňujeme nové informačné materiály. 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk