Externý newsletter finančnej správy 8/2015, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Uľahčite si obchodovanie so zahraničím


Obchodujúcim firmám so zahraničím, ktoré chcú získať výhody v colnom konaní, môže pomôcť nový elektronický kurz dostupný na internete. Uľahčí im prístup k informáciám o bezpečnostnom programe „schválený hospodársky subjekt“ a nasmeruje ich k získaniu certifikátu kvality.

 

 

 

Zmeny v daňových povinnostiach pre zdravotníkov

Od 1.1.2015  platí  nový spôsob zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi a to daňou vyberanou zrážkou.  Od koho je lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra či fyzioterapeut za príjem nepeňažných plnení zdaňovať zrážkovou daňou, si môžete pozrieť nižšie:

 

 

 

 

Darovanie potravín
 

Darovanie potravín Potravinovej banke Slovenska (PBS) je od 01.01.2015 považované za daňový výdavok. Podnikateľ, ktorý potraviny PBS daruje, si môže celú sumu, za ktorú potraviny nakúpil, zahrnúť do daňových výdavkov.

 

 

 

2% do konca apríla
 

Ak ste ešte nedarovali svoje 2 či 3% z daní, máte čas ešte týždeň. Všetci zamestnanci majú možnosť aj tento rok darovať  2% alebo 3% zo svojich daní subjektom uvedeným v zozname prijímateľov. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ -  platiteľ dane vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane do výšky 2 % resp. 3 % zaplatenej dane. 

 

 

 

Služobný pes našiel počas "toalety" opustené bieloruské cigarety

 

Zoznámte sa so šikovným služobným psom Argom, ktorý včera nezabudol na svoje povinnosti ani počas krátkej prestávky, ktorú mu dopriali jeho psovodi.

Celkom kurióznym spôsobom došlo k odhaleniu nelegálneho tovaru za autobusovou zastávkou v obci Svrčinovec. Počas krátkej prestávky v blízkosti kontrolného stanoviska, kde odstavovali žilinskí colníci vozidlá, služobný pes upozornil na igelitové vrece s bieloruskými cigaretami.

 

 

 

Call centrum

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

 

Na našom portáli v sekcii Infoservis pravidelne zverejňujeme nové informačné materiály. 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk