Externý newsletter finančnej správy 9/2015, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Viac ako 200-tisíc bločkov


Zavedenie virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) na trh bolo úspešné. Dokazujú to aj štatistiky za prvý mesiac fungovania. Podnikatelia prostredníctvom VRP už vydali svojim zákazníkom viac ako 200 000 bločkov.

 

 

 

V Nitrianskom kraji sú obchodníci nepoučiteľní
 

V prvom štvrťroku 2015 vykonali nitrianski colníci 532 kontrol zameraných na správne používanie elektronickej registračnej pokladnice, pričom výsledky kontrol sú opäť alarmujúce: porušenie  zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zistili až v 243 prípadoch, čo predstavuje viac ako 45 % všetkých kontrolovaných pokladníc. Za uvedené porušenia boli udelené pokuty na mieste vo výške 52 070 €.   

 

 

 

 

Svetový deň duševného vlastníctva
 

Colníci za minulý rok zhabali falzifikáty značkových vecí za 4 344 055 eur. Išlo najmä o textilný tovar a obuv. Niekoľkonásobné zvýšenie počtu prípadov oproti roku 2013 sa pripisuje tzv. postupu v prípade malých zásielok, ktorý je možné využiť vďaka novej európskej legislatíve od januára 2014.  

 

 

 

Chybovosť v KV DPH znížená o 50%
 

Správy o chybách v odoslanom kontrolnom výkaze DPH (KV DPH), ktoré v uplynulom polroku finančná správa zasielala podnikateľom, znížili chybovosť KV DPH o viac ako 50%.

 

 

 

Sťahovanie Colného úradu Košice a nová pobočka CÚ v Poprade

 

Colný úrad Košice zmenil svoje sídlo. Od 1.mája 2015 sa nachádza na adrese:
 

Colný úrad Košice
Komenského 39/A
040 01  Košice
 

Colný úrad Prešov otvoril 04.05.2015 nové pracovisko v Poprade. Je ním pobočka colného úradu Poprad – Pošta na ulici Wolkerova 479, 058 02 Poprad (budova Slovenskej pošty, a.s., Poprad Pošta 2 – pri železničnej stanici). Pre občanov je k dispozícií od pondelka do piatku, v čase od 7:30 do 15:30 hod.

 

 

Call centrum

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

 

Nové metodické pokyny a informácie

 

Metodický pokyn k odpočtu daňovej straty podľa § 30 zákona č. 595/2003  Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou nájdete TU.

Metodický pokyn k zdaňovaniu príjmov plynúcich poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov nájdete TU.

Informáciu o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov) nájdete TU.

 

 

Na našom portáli v sekcii Infoservis pravidelne zverejňujeme nové informačné materiály. 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk