Externý newsletter finančnej správy 10/2015, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Pozor na limit výroby domácej pálenky

 

Za kvalitnú „domácu“ pálenku z dopestovaného ovocia zaplatí pestovateľ v pálenici o polovicu nižšiu spotrebnú daň. Lacnejší lieh nesmie presiahnuť množstvo 43 litrov čistého alkoholu. Od minulého roka riešili žilinskí colníci 24 prípadov nadlimitnej výroby liehu. Kvôli nepravdivým údajom v dokladoch dostali zákazníci liehovarov pokuty.

 

 

 

 

Automaty na výrobu cigariet

 

Väčšina cigariet na trhu pochádza z podnikov na výrobu tabakových výrobkov. Pre vlastnú spotrebu si ich možno zhotoviť aj vlastnoručne, zo zdaneného tabaku. Automaty, ktoré sa vyskytli v obchodných domoch, nie sú legálnou alternatívou na výrobu cigariet.

 

 

 

 

Nové metodické pokyny a informácie

 

Informáciu k podávaniu oznámení podľa § 43 ods. 17 písm. a) a § 43 ods. 17 písm. b) zákona o dani z príjmov elektronickými prostriedkami  nájdete TU.

Informáciu k zatrieďovaniu účtovných jednotiek do veľkostných skupín od 1.1.2015 nájdete TU.


 

 

Na našom portáli v sekcii Infoservis pravidelne zverejňujeme nové informačné materiály. 

 

 

Oddelenie internetovej kriminality na KÚFS

 

Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) zriadil špecializované oddelenie internetovej kriminality. V tejto súvislosti dávame do pozornosti tzv. „Zelenú linku“ finančnej správy. Bezplatná telefonická linka je tu pre všetkých v prípade, že chcú oznámiť podozrenie z trestnej činnosti. Podnety môže verejnosť nahlasovať na telefónnom čísle 0800 110 110.
 

 

 

 

Kontroly pokladníc a bločkov

 

66 bratislavských colníkov zameralo svoju pozornosť na predajcov na najväčšom trhovisku v Bratislave. Zisťovali, či predajcovia dodržiavajú zákon o elektronickej registračnej pokladnici, teda či evidujú prijatú tržbu a vydávajú bloček. Tri štvrtiny z nich zákon opakovane ignoruje, jednému podnikateľovi dokonca hrozí odobratie živnosti.

 

 

 

 

V našich budovách našli útočisko opustené a znevýhodnené deti

 

Dve nehnuteľnosti, ktoré finančná správa mala dlhodobo vo svojej správe, vlani a tento rok bezodplatne previedla detskému domovu a školskému zariadeniu pre postihnuté deti. V budovách našli svoj priestor deti, ku ktorým sa osud nezachoval príliš priaznivo.
 

 

 

 

Call centrum

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk