Externý newsletter finančnej správy 11/2015, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Plánovaná kontrola registračných pokladníc

 

Finančná správa začína tento mesiac akciu zameranú na kontrolu registračných pokladníc. Vyše dva mesiace je v platnosti novela zákona rozširujúca okruh podnikateľov, ktorí musia evidovať hotovosť v registračnej pokladnici. Okrem klasickej môžu využiť aj bezplatnú aplikáciu finančnej správy – virtuálnu registračnú pokladnicu. Naši kontrolóri preveria, či si dané subjekty plnia uvedenú povinnosť.

 

 

 

 

Daňové a colné úrady vymohli nedoplatky za vyše 210 miliónov eur

 

Vymáhanie daňových a colných nedoplatkov je časťou napĺňania príjmov štátneho rozpočtu. V minulom roku daňové a colné úrady vymohli spolu nedoplatky za viac ako 210 miliónov eur.

 

 

 

 

Nové metodické pokyny a informácie

 

Informáciu o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (zákon č. 62/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) nájdete TU.

Informáciu k vypĺňaniu tabuľky D daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby nájdete TU.


Informáciu k náhradnému postupu pri oprave nesprávne zaevidovaného pokladničného dokladu vo virtuálnej registračnej pokladnici nájdete TU.

Informáciu k oznamovacej povinnosti v zdaňovacom období r. 2015 pri vzniku a zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel nájdete TU.
 

 

Na našom portáli v sekcii Infoservis pravidelne zverejňujeme nové informačné materiály. 

 

 

Aktualizované zoznamy dlžníkov

 

Takmer 5 300 subjektov dlhuje na daniach a cle miliardy eur. Finančná správa ich každoročne zverejňuje na svojej stránke.
 

 

 

 

Obmedzenie premávky v osobnej doprave

 

Na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké bude v dňoch 01.06.2015 – 15.06.2015 obmedzená prevádzka v časti osobná doprava – vstup na územie do Slovenskej republiky. Počas nevyhnutných rekonštrukčných prác bude v tomto období cestujúcim na vstupe z Ukrajiny k dispozícii jeden jazdný pruh.

 

 

 

 

Falošný colník chcel vyrubovať pokuty

 

V okrese Malacky „úradoval“ falošný kontrolór. Muž vydávajúci sa za colníka imitoval kontrolu elektronickej registračnej pokladnice a vyruboval prevádzkarom pokuty. Skutoční colníci z kontrolnej mobilnej skupiny ho v priebehu hodiny vypátrali a predviedli na políciu.
 

 

 

 

Call centrum

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk