Externý newsletter finančnej správy 12/2015, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Posledné dva týždne na odložené daňové priznania

 

Viac ako 125 000 občanov a firiem si odložilo podanie daňového priznania na jún tohto roka. Posledný deň na podanie je pre nich o dva týždne. Do 30. júna 2015 je potrebné nielen podať daňové priznanie, ale daň aj zaplatiť. 

 

 

 

 

Inventarizácia zásob liehu

 

Daňové subjekty, ktoré majú v predmete podnikania predaj spotrebiteľského balenia liehu, sú držiteľmi povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu a ktoré majú v držbe spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou sú povinné k 30.júnu 2015 vykonať inventarizáciu zásob liehu a najneskôr do 15. júla 2015 oznámiť colnému úradu zistený stav zásob liehu.

 

 

 

 

Nové metodické pokyny a informácie

 

Informáciu k nároku na daňový bonus po skončení strednej školy nájdete TU.

Informáciu k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona o dani z príjmov od 1.1.2015 nájdete TU.


Informáciu o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) nájdete TU.

Informáciu k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby nájdete TU.

Informáciu k výpočtu preddavkov na daň z príjmov FO nájdete TU.
 

 

Na našom portáli v sekcii Infoservis pravidelne zverejňujeme nové informačné materiály. 

 

 

Študentom sa oplatí podpísať vyhlásenie

 

Študent, ktorý si počas prázdnin privyrába (napr. na dohodu o brigádnickej práci študenta) môže podpísať u zamestnávateľa „Vyhlásenie k zdaneniu príjmov“. Mesačne si týmto spôsobom uplatní nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a zvýši svoj príjem.

 

 

 

Nezákonná preprava rádioaktívneho materiálu

 

Dvaja muži sa snažili na Slovensko prepraviť v dodávke rádioaktívny materiál. Na hraničnom priechode v Jarovciach ich však mobilný detekčný systém bratislavských colníkov odhalil. Muži skončili v rukách polície.

 

 

 

 

Call centrum

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk