Externý newsletter finančnej správy 13/2015, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu

 

430 eur je maximálna možná hodnota tovaru, ktorú si môžu občania priviezť z dovolenky z krajiny mimo EÚ a neplatiť pritom dane a clo. Obmedzené množstvá platia aj pre cigarety či alkohol.

 

 

 

Obchodníci, nezabudnite nahlásiť výsledok inventarizácie zásob liehu

 

Predajcov, ktorí majú na prevádzkach a v skladoch fľašky liehu označené starou kontrolnou známkou, museli do 30.6. vykonať inventarizáciu zásob liehu. Najneskôr do 15. júla 2015 musia oznámiť colnému úradu zistený stav.

 

 

 

 

Metodické pokyny a informácie

 

Informáciu k nároku na daňový bonus po skončení vysokej školy nájdete TU.

Informáciu k nároku na daňový bonus po skončení strednej školy nájdete TU.

 

Na našom portáli v sekcii Infoservis pravidelne zverejňujeme nové informačné materiály. 

 

 

Cestovanie s väčším množstvom peňazí

 

Cestujúci, ktorí vstupujú na územie EÚ alebo ho opúšťajú s hotovosťou 10 000 eur alebo viac, musia túto skutočnosť ohlásiť. Opatrenie je súčasťou úsilia Bruselu v boji proti praniu špinavých peňazí, terorizmu a trestnej činnosti, a tým v boji proti kriminalite a snahe o posilnenie bezpečnosti.

 

 

 

Otec so synom robili podvody s naftou

 

K tomuto záveru dospeli po kontrole zameranej na zistenie dodržiavania predpisov o spotrebnej dani žilinskí colníci. Na podvode s motorovou naftou sa podieľali obaja pri podnikaní v automobilovej doprave. Nákupy pohonných hmôt spotrebovaných firemným vozovým parkom zakrývali falošnými bločkami. Spôsobili únik na spotrebnej dani v celkovej výške 226 524 eur.

 

 

 

Strojári - kúpili ste formy v zahraničí?

 

Predstavte si situáciu, že podnikáte, vytvoríte si obchodné kontakty v zahraničí, v Ázii, v Amerike alebo v akejkoľvek inej krajine mimo Európskej únie. Kúpite si zlievarenskú formu od zahraničného obchodného partnera, ale túto formu nedoveziete na Slovensko, ponecháte ju v zahraničí a tam sú na nej vyrábané výrobky a až tieto výrobky dovážate na Slovensko.

 

 

 

Call centrum

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk