Externý newsletter finančnej správy 16/2015, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Colníci na bratislavskom letisku

 

Na Dni otvorených dverí letiska M. R. Štefánika (13-15.8.2018) sa predstavia aj bratislavskí colníci. Verejnosti počas troch dní ukážu, aké suveníry nie je povolené nosiť si z dovoleniek. Zároveň si môžu overiť ňufáky našich služobných psov.  

 

 

Zakázané suveníry - turisti sa snažili z dovoleniek priviezť si koraly, opasky z krokodílej kože či pancier z korytnačky. Obchod s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín je však celosvetovo zakázaný. 

 

 

Služobné psy z roka na rok úspešnejšie

 

832 000 kusov cigariet, 102 kilogramov tabaku a tabakových výrobkov a 800 gramov omamných a psychotropných látok. To sú čísla, ktorými sa môžu pochváliť psovodi a najmä služobné psy finančnej správy. Len za prvých šesť mesiacov tohto roka odhalili takmer rovnaké množstvo nelegálne dovážaných cigariet ako za celý kalendárny rok 2014. 

 

 

 

Infoservis

 

Materiál ku generovaným chybovým protokolom s chybou 1001 a 1002. Viac pokynov a usmernení nájdete na našej stránke v sekcii Infoservis. 

 

 

 

Prípad OCEĽ

 

Colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KUFS) v spolupráci s políciou zadržali omamné a psychotropné látky. Podľa predbežných zistení zadržané množstvo je takmer 600 dávok a na čiernom trhu by mali hodnotu cca 3 000 eur. Pozrite si video z akcie. 

 

 

 

 

 

Call centrum

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk