Externý newsletter finančnej správy 17/2015, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Ďalší bič na daňové úniky

 

Automatická výmena informácií medzi jednotlivými krajinami bude  ďalším významným prvkom v boji proti daňovým podvodom. Ministerstvo financií SR už podpísalo Dohodu medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA.

 

 

 

Aj laboratórium bojuje proti daňovým únikom

 

Približne 110-tisíc žiadostí o analýzu a takmer 200-tisíc skúmaných vzoriek. To je bilancia colného laboratória, ktoré už vyše 22 rokov napomáha finančnej správe k odhaľovaniu nelegálneho alkoholu či tabaku. Za prvých šesť mesiacov tohto roka dosiahol počet vzoriek už 80% ročného priemeru.

 

 

 

 

Infoservis

 

Informácia k spôsobu označovania predajného miesta  pri používaní ERP alebo VRP na stálom alebo rôznych predajných miestach.
 

 

 

 

Správa daní v Bratislave sa sťahuje

 

Riešenie všetkých otázok na jednom mieste a väčší komfort pre bratislavské firmy či občanov. Daňový úrad pred bratislavské obvody Ružinov, Nové mesto, Dúbravka a Petržalka budú o pár týždňov na jednom mieste. Daňovníci po novom všetko vybavia na jednej adrese Ševčenkova 32, Bratislava Petržalka.

 

 

 

Call centrum

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk