Externý newsletter finančnej správy 18/2015, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Nová aplikácia na portáli finančnej správy

 

Finančná správa pripravila na svojom portáli novú službu pre širokú verejnosť. V sekcii občania je na webe dostupná aplikácia Overenie kontrolných známok. Poslúži na rýchlu kontrolu kontrolných známok, ktorými sú označené spotrebiteľské balenia liehu alebo tabakových výrobkov. 

 

 

 

Milión bločkov z virtuálnej registračnej pokladnice

 

Finančná správa eviduje už viac ako 1 000 000 bločkov zaregistrovaných cez virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP). Táto bezplatná služba má za sebou päť mesiacov prevádzky. Za toto obdobie zamestnanci finančnej správy rozposlali asi 20 tisíc prihlasovacích údajov.  

 

 

 

Infoservis

 

Informácia k daňovému posúdeniu povinností poskytovateľov dopravných služieb (UBER).
 

 

 

 

Cigarety so starými kolkami končia

 

Spotrebiteľským baleniam cigariet označeným „starými“ kontrolnými známkami (KZ) končí životnosť. Obchodníci by mali mať na pamäti, že podľa zákona sa môžu balenia cigariet uvádzať do daňového voľného obehu iba do 30. septembra a predávať (aj nakupovať) najneskôr do 30. novembra tohto roku.

 

 

 

Skupina pašerákov cigariet čelí obvineniu

 

Úspešným záchytom 140 000 kusov cigariet sa skončila akcia colníkov Kriminálneho úradu finančnej správy pri obci Pavlovce nad Uhom (okres Michalovce). Finančný únik na daniach u zabezpečených tabakových výrobkov predstavuje výšku 17 673,04 eur.

 

 

 

Call centrum

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk