Externý newsletter finančnej správy 20/2015, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Deň colníkov 2015 opäť úspešný

 

 

18.septembra sme pripravili pre verejnosť na Hlavnom námestí v Bratislave bohatý program. Ukážky práce zásahovej jednotky, precízna práca psovodov s ich štvornohými pomocníkmi, skenovacia technika, výstava falzifikátov, chránené druhy rastlín a živočíchov, nelegálny tabak a alkohol... S tým všetkým sa stretávajú colníci pri výkone svojej práce. Verejnosti sme dovolili nahliadnuť do zákulisia našej práce aj hravou formou, pre deti sme pripravili množstvo súťaží a odmien. 
Partnermi podujatia bol Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, portál psisvet.sk, Saša Vavrová Photography, Kynologická revue, Televízia Ružinov, Slovenské združenie pre značkové výrobky, o.z. Slovensko bez drog a  IDC Holding. Ďakujeme nielen partnerom, ale aj zúčastneným a tešíme sa na Deň colníkov 2016.

 

 

Posledné dni na odložené daňové priznania

 

 Takmer 14 000 občanov a firiem si odložilo podanie daňového priznania na september tohto roka. Posledný deň na podanie je pre nich o deväť dní. Do 30. septembra 2015 je potrebné nielen podať daňové priznanie, ale daň aj zaplatiť.

 

 

 

Druhé kolo registrácie virtuálnej pokladnice

 

Viac ako 150 000 podnikateľov, ktorí musia používať elektronickú registračnú pokladnicu (ERP), môže od 1. januára 2016 využívať bezplatnú aplikáciu finančnej správy – virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP). Prístupná je cez počítač alebo smartphone, záujemcovia si musia podať žiadosť o pridelenie kódu VRP. Mali by tak urobiť čo najskôr.  

 

 

 

Infoservis

 

Na našom portáli v sekcii Infoservis – DPH sme zverejnili aktualizovanú používateľskú príručku k vráteniu DPH z iných členských štátov.

 

 

 

Záväzné stanoviská - rozšírenie tém

 

Už viac ako rok majú podnikatelia možnosť požiadať finančnú správu o záväzné stanovisko k neobvyklým obchodným prípadom. Od dnes pribudlo niekoľko ďalších oblastí, v ktorých sa dá usmernenie získať. Vydané záväzné stanovisko je záväzné pre správcu dane aj pre druhostupňový orgán. 

 

 

 

Colný úrad Nitra sa sťahuje späť do zrekonštruovanej budovy

 

Colný úrad Nitra – ústredňa sa po vykonanej rekonštrukcii budovy na Priemyselnej ulici 5 sťahuje do svojho sídla. Pobočka Nitra - Priemyselná (daňová pobočka) zostáva pracovať v dočasných priestoroch na Coboriho 2 do 5. októbra 2015.

 

 

 

Call centrum

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk