Externý newsletter finančnej správy 22/2015, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

PRÁVE V TÝCHTO DŇOCH: Verejné prednášky o virtuálnej registračnej pokladnici

 

Všetci podnikatelia, ktorí musia používať elektronickú registračnú pokladnicu (ERP), môžu od 1. januára 2016 využiť jej bezplatnú alternatívu – virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP). S cieľom oboznámiť ich s výhodami tejto služby pripravila finančná správy od 20. do 29. októbra sériu verejných prednášok v priestoroch daňových úradov vo všetkých krajských mestách.

 

 

 

Dotazník k VRP

 

V záujme skvalitňovania našich služieb by sme Vám radi položili niekoľko otázok k Virtuálnej registračnej pokladnici. Vyplnenie tohto krátkeho dotazníka Vám zaberie približne 2 minúty.

 

 

 

Zmena pre Bytču a Kysucké Nové Mesto

 

Od 1. novembra 2015 sa menia služby pre občanov v Žilinskom kraji. K zmenám dochádza v rámci racionalizácie finančnej správy z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry.

 

 

 

Novinky pri dani z motorových vozidiel

 

Daňové subjekty, ktoré majú zo zákona  povinnosť priznať a zaplatiť daň z motorových vozidiel, čaká od januára niekoľko zmien. Jednou z nich je zmena miestnej príslušnosti. Správu dane z motorových vozidiel budú po novom vykonávať daňové úrady podľa trvalého pobytu fyzických osôb a sídla právnických osôb a nie ako doteraz podľa miesta evidencie motorového vozidla. Zmena v zákone vychádza v ústrety podnikateľom, aby sa pri plnení si svojich povinností nemuseli obracať na niekoľko daňových úradov. 

 

 

 

 

Dočasné prerušenie prevádzky na pobočke colného úradu

 

Na Pobočke colného úradu Vyšné Nemecké bude dňa 26.10.2015 dočasne prerušená prevádzka na pracovisku „osobná doprava“.

 

 

 

Nelegálny minerálny olej

 

Desiatky tisíc litrov nelegálnej motorovej nafty vozili podnikaví Slováci a predávali ich na benzínkach. Škoda, ktorú takto spôsobili je takmer dva milióny eur. Vyšetrovateľ Kriminálneho úradu finančnej správy obvinil po akcii v septembri takmer 20 ľudí.

 

 

 

 

Call centrum

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk