Externý newsletter finančnej správy 23/2015, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Virtuálna pokladnica pre každého

Virtuálna registračná pokladnica (VRP) bude od 1. januára 2016 k dispozícii všetkým podnikateľom, ktorí doteraz využívali elektronickú registračnú pokladnicu (ERP). Stovky z nich sa v uplynulých dvoch týždňoch mohli oboznámiť s touto bezplatnou službou v rámci verejných prednášok na daňových úradoch vo všetkých krajských mestách. 

 

Nových užívateľov v prvom rade zaujímalo, ako postupovať, ak sa rozhodnú VRP používať. Podnikateľ v prostredí VRP, na ktoré sa dostane cez portál finančnej správy, vypíše povinné údaje do formulára vrátane štvormiestneho PIN kódu. Ten bude podnikateľ zadávať pri prvom prihlásení do VRP. Vyplnenú žiadosť uloží (tlačidlo uložiť ako PDF a vytlačiť), tejto žiadosti sa pridelí kód a zobrazí sa PDF súbor, ktorý si podnikateľ vytlačí.

 

 

 

Dotazník k VRP

 

V záujme skvalitňovania našich služieb by sme Vám radi položili niekoľko otázok k Virtuálnej registračnej pokladnici. Vyplnenie tohto krátkeho dotazníka Vám zaberie približne 2 minúty.

 

 

 

Upozornenie pre užívateľov VRP

 

Finančná správa upozorňuje užívateľov virtuálnej registračnej pokladnice (VRP), aby si skontrolovali názvy položiek v ich katalógoch v zmysle povolených znakov. Povolené sú len tie znaky, ktoré nájdete po prekliku:
 

 

 

 

Nový účet pre daň z motorových vozidiel

 

Pre daň z motorových vozidiel bude od januára 2016 pri platení nové pravidlo. Všetky subjekty zaplatia daň na jeden spoločný príjmový účet štátneho rozpočtu. Kým doteraz mal každý daňový úrad v každom kraji svoje číslo účtu, teraz pôjdu platby na jeden, celoslovenský účet.

Číslo účtu pre úhradu príslušnej dane sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane, zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt, známeho ako osobný účet daňovníka (OUD) a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice.

 

 

 

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k DPH

 

V súvislosti so schválením zákona č. 268/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vydalo Ministerstvo financií SR na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňového priznania k dani z pridanej hodnoty poučenie:

 

 

 

Call centrum

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk