Externý newsletter finančnej správy 25/2015, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Schémy pre daňové priznania

 

Finančná správa zverejnila XSD schémy pre daňové priznania na budúci rok. Na portáli finančnej správy sme dnes zverejnili XSD schémy pre nasledovné tlačivá:

daňové priznanie na daň z príjmov fyzickej osoby typ A verzia 2015,
daňové priznanie na daň z príjmov fyzickej osoby typ B verzia 2015,
daňové priznanie na daň z príjmov pre právnické osoby verzia 2015.

Finančná správa taktiež už začiatkom novembra zverejnila tlačivá na podávanie daňového priznania. Zatiaľ len vo forme vhodnej na vytlačenie a ručné vypísanie. Papierové daňové priznania budú verejnosti k dispozícií taktiež počas decembra. Na elektronických interaktívnych formulároch sa v týchto dňoch intenzívne pracuje a budú dostupné začiatkom nového roka.

 

 

Necelé 2 týždne na podanie žiadosti o VRP

Virtuálna registračná pokladnica (VRP) vstupuje od januára 2016 do svojej ďalšej etapy. Táto bezplatná služba, ktorá nahrádza elektronickú registračnú pokladnicu, sa k danému dátumu sprístupňuje všetkým podnikateľom. Ak ju chcú používať od 1. januára, mali by podať žiadosť o pridelenie VRP do 14. decembra.

 

 

 

Infoservis

 

V súvislosti so zriadením kiosku na e-kolky v Petržalke sme na našom portáli v sekcii Infoservis zverejnili nasledovné informácie:

- informácia k plateniu správnych poplatkov v systéme e-kolok v rámci spustenia reálnej prevádzky na DÚ, CÚ a príslušných útvaroch FR SR   
- v časti Infoservis: Správne poplatky
- v časti Platenie daní: Zaplatenie správneho poplatku 

 

 

 

Máme novú mobilnú aplikáciu

 

Po aplikáciách Pokladnica, Over doklad či Superkolky môžu občania od 1.decembra využívať novú mobilnú aplikáciu „Info služby finančnej správy“. Aplikácia poskytuje nástroje a služby na získanie informácií, potrebných pre včasné a kvalitné plnenie daňových povinností.   

 

 

 

Kiosk na e-kolky už v Petržalke

 

Občania a podnikatelia využívajúci služby daňového úradu Bratislava v Petržalke už majú možnosť kúpiť si kolky priamo na úrade. V budove daňového úradu na Ševčenkovej ulici bol nainštalovaný kiosk na vydávanie ekolkov.

 

 

 

Sme najlepší v Európe

 

Európska federácia asociácia internej komunikácie ocenila slovenskú finančnú správu najvyššou cenou - FEIEA Grand Prix. V kategórii najlepšia komunikácia organizačnej zmeny sme s projektom taktickej internej komunikácie o novom informačnom systéme ISFS – SD získali prvé miesto a uspeli v konkurencii veľkých súkromných firiem z celej Európy. Cenu prevzal prezident finančnej správy v Palazzo Altieri v Ríme. 

 

 

 

Palety na humanitárne účely

 

Colný úrad Nitra dnes bezodplatne odovzdal 842 kusov drevených paliet trom charitatívnym organizáciám v nitrianskom kraji. Použijú ich v zimných mesiacoch na vykurovanie priestorov, v ktorých poskytujú sociálne služby deťom v detskom domove, postihnutým deťom a seniorom v domove sociálnych služieb, ľuďom bez domova a sociálne odkázaným občanom v zriadenom útulku, či sociálne odkázaným rodinám s deťmi. Takto ušetria aj časť finančných prostriedkov potrebných na ich prospešnú činnosť.     

 

 

Call centrum

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk