Externý newsletter finančnej správy 26/2015, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Máte správne nastavené oprávnenia?

 

Finančná správa spúšťa obojsmernú elektronickú komunikáciu na spotrebných daniach od 11. januára 2016. Pre nové služby boli zavedené nové oprávnenia, ktoré umožnia ich nastavenie a spravovanie podľa potrieb daňovníka.

 

 

 

Štartuje automatická výmena informácií

Finančná správa začne prijímať informácie o zahraničných účtoch v bankách. Prijatý zákon je nástrojom boja proti daňovým únikom s cieľom eliminovať nenahlásené a nezdanené príjmy na nadnárodnej úrovni. Slovensko sa pripojilo k štátom, ktoré sa dohodli na zavedení povinnosti bánk hlásiť zahraničné účty domácim daňovým správam. Nová legislatíva nadobudne účinnosť 1. januára 2016. 

 

 

 

Infoservis

 

Informáciu k zániku daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel nájdete TU.

Informáciu k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom nájdete TU.

Informáciu o novom nastavení rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie nájdete TU.

Oznámenie o zmene termínu elektronickej komunikácie zo strany správcu dane smerom k daňovému subjektu nájdete TU.

 

 

Sťahovanie Pobočky colného úradu Zvolen Lieskovec NS

 

Colný úrad Banská Bystrica informuje verejnosť o zmene sídla a názvu Pobočky colného úradu Zvolen Lieskovec NS.  

 

 

 

Informácia o čiastočnom obmedzení prevádzky na Pobočke colného úradu Vyšné Nemecké

 

Na Pobočke colného úradu Vyšné Nemecké bude v dňoch 14.12.2015 - 23.12.2015 čiastočne obmedzená prevádzka na pracovisku „osobná doprava – vstup do SR“.

 

 

 

Finančná správa odovzdala ceny Merkúr 2015

 

Finančné riaditeľstvo SR ocenilo najlepších platiteľov dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2014. Spoločnosti získali ocenenie Merkúr 2015 za najvyššiu zaplatenú daň z príjmov zo všetkých spoločností registrovaných na daňových úradoch v jednotlivých krajoch, ako aj v rámci Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty. 

 

 

 

Call centrum

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk