Externý newsletter finančnej správy 7/2016, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Nápor pri podávaní daňových priznaní

 

Finančná správa sa aj tento rok pripravila na najväčší nápor pri podávaní daňových priznaní na daň z príjmu za rok 2015.

Daňové úrady (vrátane pobočiek a kontaktných miest) budú pre verejnosť otvorené:

30. marec 2016: 8,00 – 18,00 hod.
31. marec 2016: 8,00 – 19,00 hod.

Opäť posilňujeme aj dostupnosť call centra:

29. – 31. marec 2016: 8,00 – 24,00 hod.

Ak občania či firmy lehotu na podanie daňového priznania nestíhajú, môžu oznámiť na daňový úrad odklad o tri, resp. o šesť mesiacov (ak majú za minulý rok aj príjmy zo zdrojov v zahraničí).

 

 

Zmeny v sankciách

 

Novela daňového poriadku zaviedla od 1. januára motivačné zmeny v sankčnom systéme. Zákon umožní podnikateľom podať dodatočné daňové priznanie (DDP) aj 15 dní po doručení oznámenia o daňovej kontrole a to s nižšími následkami, aké by boli po odhalení nedostatkov daňovou kontrolou. Zároveň sa  mení systém výpočtu pokút zavedením časového prvku. Čím neskôr bude vyrubená dodatočná daňová povinnosť, tým vyššia bude sankcia. Ide o motiváciu plniť si daňové povinnosti poriadne.

 

 

Infoservis

 

Na našej stránke v časti Infoservis sme zverejnili nasledovné materiály:

Informáciu k plateniu dane z príjmov z podaného daňového priznania za rok 2015 nájdete TU.

Otázky a odpovede k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov daňovníkov (rezidentov SR), ktorým v roku 2015 plynuli aj zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí nájdete TU.

Informáciu k poskytovaniu podielu zaplatenej dane v roku 2016 z daňovej povinnosti za rok 2015 podľa § 50 zákona o dani z príjmov nájdete TU.

Informáciu o používaných sadzbách DPH v členských štátoch EÚ podľa stavu z 01.01.2016 nájdete TU.

Otázky a odpovede k uplatňovaniu daňového bonusu v súlade s ustanovením § 33 zákona NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov nájdete TU.

Aktualizovaný prehľad činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) nájdete TU.

Kontrolný výkaz a novelu zákona o DPH platnú od 1. 1. 2016 nájdete TU.

Informáciu k určeniu ročnej sadzby dane z motorových vozidiel pri návesovej jazdnej súprave nájdete TU.
 

 

 

Zánik sankcií

 

Do konca mesiaca majú firmy šancu zbaviť sa sankcií za neuhradenie dane z pridanej hodnoty. Platí to v prípade, že do 31. marca 2016 uhradia dlh na tejto dani, ktorý im vznikol napríklad v dôsledku neuhradenia faktúr od svojich odberateľov, ktorí sú v reštrukturalizácií.

 

 

 

Akcia Laura

 

Možná škoda viac ako milión eur a desať miliónov zadržaných cigariet. Takúto akciu mali dnes colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KUFS) v Banskej Bystrici. Troch Slovákov a jedného Rumuna colníci zadržali.

 

 

 

 

Call centrum sme pre Vás predĺžili

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

30. a 31.marca je call centrum mimoriadne dostupné až do polnoci.

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk