Externý newsletter finančnej správy 9/2016, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Nakupovanie cez internet bude drahšie

 

Od 1. mája 2016 sa zmenia podmienky v colnom konaní pri poštových zásielkach. Súvisia s platnosťou nového Colného kódexu Únie. Dotknú sa širokej verejnosti, nakupovanie cez internet bude drahšie.  
K podstatnej zmene má od budúceho mesiaca dôjsť pri poštových zásielkach zasielaných zo zahraničných obchodov alebo veľkoskladov fyzickým osobách na Slovensko. Týka sa hlavne fanúšikov rôznych e – shopov, ktorí objednávajú tovar z krajín mimo EÚ, tzv. tretích krajín ,najčastejšie Číny, USA a Turecka. Veľa noviniek prinesie práve zmena klasifikácie tovaru. Kým doteraz boli takéto zásielky definované ako tovar neobchodného charakteru, s čím súviseli viaceré pozitívne výnimky, od mája sa budú považovať za obchodné. Nová legislatíva so sebou prináša viac povinností pri predkladaní dokladov a siahne aj na financie. Dotkne sa hlavne hodnotnejšieho tovaru.

 

 

 

Poukazujeme preplatky

 

Finančná správa spracováva daňové priznania a postupne poukazuje preplatky na daniach. Občanom a firmám príde na účty 163 miliónov eur. Daňovníci podali viac ako 950 000 priznaní.

Finančná správa k 15.4.2016 eviduje 954 402 podaných daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2015. Právnické osoby podali 140 562 daňových priznaní a fyzické osoby 813 840 daňových priznaní. Pracovníci daňových úradov daňové priznania postupne spracovávajú a začínajú poukazovať preplatky tým, ktorí v priznaní vyplnili žiadosť o ich vrátenie.

 

 

 

Školili sme zahraničných kolegov

 

Colníci slovenskej finančnej správy patria v oblasti odhaľovania najmä rádioaktívnych materiálov medzi renomovaných špecialistov. Svoje dlhoročné skúsenosti odovzdávajú pravidelne svojim kolegom z domova i zo zahraničia. Slúži na to nové tréningové centrum zriadené na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké. Tentoraz sme školili kolegov z Bulharska, Maďarska, Moldavska, Rumunka či Ukrajiny. 

 

 

 

Extáza od "Kaderníka"

 

Viac ako 7 000 tabliet extázy a päť dílerov zadržali colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KUFS), colníci z Trnavy a Bratislavy v spolupráci s políciou. Jej hodnota na čiernom trhu je cca 74 000 eur a celý prípad mal krycí názov „Kaderník“.

 

Infoservis

 

Na portáli v časti Infoservis sme zverejnili informačné materiály v nasledovných sekciách:

 - Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Aktuálne oznamy: 
Použitie nového vzoru kontrolného výkazu DPH v súvislosti s novelou zákona o DPH
Zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu

 - DPH:
Prehľad činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA)

- Zákon o dani z motorových vozidiel:
Oznámenie k novému účtu na platenie dane z motorových vozidiel

- Platenie daní - Zoznamy variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov na daň:
Zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v II. štvrťroku 2016

 

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk