Externý newsletter finančnej správy 11/2016, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Novinky v zozname dlžníkov

 

Dlžníci pozor, na úhradu menších dlhov ostávajú posledné dva týždne. Zákon znížil výšku dlžnej sumy a tak bude finančná správa zverejňovať viac občanov a firiem, ktorí dlhujú na daniach. Nové pravidlá začali platiť v máji.

 

 

 

Novinky vo vybavení colných formalít cez povolenie AEO

 

Už takmer mesiac platí nový Colný kódex Únie, od ktorého sa očakáva aj zlepšenie bezpečnosti v oblasti medzinárodného obchodu. Sprísňujú sa pravidlá pre obchodníkov so zahraničným tovarom, ktorí požiadajú o povolenie na rýchlejšie a jednoduchšie colné konanie. Zároveň držitelia povolenia budú mať viac výhod ako doteraz.

 

 

 

Posledné dni na oznámenie GIIN

 

31. máj je  medzníkom pri plnení si povinností, ktoré vyplývajú zo zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní. Zákonom definované finančné inštitúcie majú povinnosť do 15 dní od pridelenia jednoznačného identifikátora tzv. GIIN oznámiť jeho pridelenie finančnej správe (FS). Najneskôr však do 31.5. v roku, v ktorom idú zákonom definované údaje reportovať.

 

 

 

Nitrianski colníci zaistili 30-tisíc litrov nafty

 

Nitrianski colníci zaistili v rámci kontrolnej činnosti zameranej na nelegálnu prepravu minerálnych olejov viac ako 30 tisíc litrov nafty. Vodič automobilovej cisternovej súpravy predložil nepravé doklady preukazujúce spôsob a pôvod jeho nadobudnutia. Za porušenie daňových predpisov mu hrozí pokuta vo výške 5 855 eur a povinnosť uhradiť spotrebnú daň vo výške takmer 12 000 eur.

 

 

 

Servisná odstávka

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 28.05.2016 od 08:00 hod. do 29.05.2016 16:00 hod. budú na informačných systémoch finančnej správy vykonávané plánované servisné činnosti. Z tohto dôvodu môže dochádzať ku krátkodobej nedostupnosti elektronických služieb. Uvedené sa týka napríklad portálu finančnej správy, virtuálnej registračnej pokladnice či informačného systému pre kontrolné známky. V prípade, ak potrebujete pracovať s niektorým zo systémov stačí pár minút počkať a následne sa opätovne prihlásiť.

Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa za možné komplikácie.

 

Infoservis

 

Na portáli v časti Infoservis - DPH  bol doplnený informačný materiál:

Prehľad činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA)


Zároveň boli zverejnené nasledové materiály:

Informácia k vzorom tlačív na zostavenie priebežnej účtovnej závierky podnikateľov k 31.12.2015 a k vzorom tlačív priebežnej účtovnej závierky od 1.1.2016

Informácia k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona o dani z príjmov od 1.1.2015

 

 

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk