Externý newsletter finančnej správy 12/2016, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Posledný mesiac na dane

 

Pre viac ako 150 000 ľudí a firiem zostáva posledný mesiac na podanie daňového priznania. Trojmesačný odklad uplynie práve v 30. júna.

Možnosť odložiť si daňové priznanie tento rok využilo približne 185 000 daňovníkov. Mesačný posun (do konca apríla) oznámilo cca 4 500 daňovníkov, dvojmesačný odklad do 31. mája si zvolilo 3 800 daňovníkov.

 

 

 

Bývalý daňový úrad slúži deťom

 

Bývalý daňový úrad v Novej Bani dnes slávnosti otvorili. Po novom je z neho reedukačné stredisko pre telesne postihnuté deti.

Budovu bývalej pobočky daňového úradu v Novej Bani dostala do svojej správy Spojená škola v tomto stredoslovenskom meste, aby tam mohla zriadiť školu a školské zariadenie pre edukáciu detí s viacnásobným postihom. K prevodu nehnuteľnosti došlo na začiatku leta 2014. Priestory prešli rekonštrukciou a dnes ich slávnostne otvorili aj za prítomnosti zástupcov finančnej správy.

 

 

 

74% prevádzok nedodržiava zákon o ERP

 

Prešovskí colníci vykonali v mesiaci máj vo svojom regióne 42 kontrol, ktoré boli zamerané na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Za uvedené obdobie odhalili  31 prípadov porušení zákona, čo predstavuje 74 %. Za uvedené porušenia zákona udelili pokuty vo výške 8 820 €. Na základe podozrenia z pozmeňovania údajov zabezpečili jednu elektronickú pokladňu.

 

 

 

Dovolenkári, zbystrite pozornosť!

 

Čas letných dovoleniek sa nám neúprosne blíži a s tým je spojený aj nákup rôznych suvenírov. Suveníry zvyčajne vyčaria úsmev na tvári alebo spomienky na letný pobyt, no neraz sa stane, že pamiatka kupovaná s dobrým úmyslom spôsobí komplikácie s colníkmi na letisku.
Skôr, ako odídete na dovolenku, nie je na škodu si naštudovať, čo nepodlieha ochrane medzinárodného dohovoru CITES. V súčasnosti je obchod s viac ako 900 druhmi rastlín a živočíchov úplne zakázaný a viac ako 30-tisíc je pod dohľadom colníkov podľa medzinárodného dohovoru CITES. Nedajte sa opantať pri kúpe náhrdelníkov z koralov, predmetov zo slonoviny, kabeliek z krokodílov alebo kaktusov do vašej zbierky, radosť zo suveníru nemusí trvať dlho.

 

 

 

Informácie z Azerbajdžanu

 

Pri dovoze tovaru do Azerbajžanu platia nové pravidlá. Slovenskú finančnú správu o tom informovalo azerbajdžanské veľvyslanectvo prostredníctvom nóty. Zo Slovenska tam vyvážame napríklad kotly na ústredné kúrenie, merače či autá.

 

 

Najlepší nufák má náš Hutch

 

 

Najšikovnejší ňufák spomedzi štvornohých slovenských, českých a maďarských colníkov, policajtov a príslušníkov ZVJS má náš Hutch. Belgický malinois z Colného úradu Nitra získal na jubilejnom 40. ročníku Majstrovstiev Zboru väzenskej a justičnej stráže v špeciálnej kynológii najviac bodov spomedzi najužšieho výberu 25 psov zo Slovenska a okolitých krajín.

 

 

Infoservis

 

Na PFS v časti Infoservis – Spotrebné dane a clá – Informácie k spotrebným daniam bol doplnený nasledovný materiál:

Informácia k Povoleniu na predaj spotrebiteľského balenia liehu podľa§ 54 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Na PFS v časti Infoservis – DPH bol doplnený nasledovný materiál:

Prehľad činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA)

Informácia k vyhláške MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice

 
Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane


 

 

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk