Externý newsletter finančnej správy 13/2016, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Posledný týždeň na dane

 

Pre takmer 160 000 ľudí a firiem zostáva posledný týždeň na podanie daňového priznania. Trojmesačný odklad uplynie práve v 30. júna. Daňové úrady budú posledné tri dni otvorené dlhšie. Daňové priznanie treba nie len podať, ale daň aj zaplatiť.

 

 

 

Zoznam neplatičov podľa nových pravidiel

 

Zoznam daňových dlžníkov bude rozsiahlejší ako doteraz. Finančná správa ho v júni zverejní prvý krát podľa nových pravidiel. Kým doteraz obsahoval viac ako 5 200 daňovníkov, po novom to bude viac ako 80 000.

 

 

 

Viac bločkov už o týždeň

 

Už o týždeň bude virtuálna registračná pokladnica (VRP) ešte lepšia. Od začiatku júla bude môcť mať každý podnikateľ trojnásobne viac bločkov ako doteraz.

 

 

 

Prvá automatická výmena informácií

 

Finančné inštitúcie, ktorých sa týkajú povinnosti podľa Zákona  o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní čaká ďalší medzník v plnení si povinností. Do konca júna, teda do 30.6.2016 sú povinné prvýkrát zaslať finančnej správe (FS) FATCA report za rok 2014 a 2015. Na tento účel môžu využiť formulár umiestnený na Portáli FS (FATCA XML Report).

 

 

 

Spustili sme colnícke callcentrum

 

Elektronizácia colnej agendy znamenala aj nárast počtu otázok z tejto oblasti na call centre finančnej správy. Z tohto dôvodu rozbiehame colnícke call centrum, ktoré bude od zajtra poskytovať všetky informácie v colnej oblasti, vrátane technickej podpory. 

 

 

Daňové povinnosti brigádnikov

 

Študent, ktorý počas leta brigáduje napr. na základe dohody o brigádnickej práci študentov, dosahuje podľa zákona o dani z príjmov príjmy zo závislej činnosti. Výplatu zdaňuje študentovi zamestnávateľ preddavkovým spôsobom. Ak ale študent  podpíše u zamestnávateľa „Vyhlásenie k zdaneniu príjmov“, uplatní si týmto spôsobom mesačne nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a zvýši tak svoj čistý príjem.
 

 

 

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk