Externý newsletter finančnej správy 14/2016, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Spustili sme nový colný automatizovaný informačný systém pre dovoz

 

S cieľom urýchliť a zvýšiť efektivitu colného konania pri importe tovaru z tretích krajín za pomoci automatizácie colných procesov spustila dnes finančná správa do prevádzky nový colný informačný systém pre dovoz. Systémom eDovoz sa tak rozširuje možnosť elektronickej komunikácie na všetky režimy – tranzit, vývoz, predbežné colné vyhlásenia (PCV) i dovoz.

 

 

 

Viac bločkov pre všetkých

 

Finančná správa automaticky navýšila všetkým používateľom virtuálnej registračnej pokladnice kapacitu bločkov. Kým doteraz mohol podnikateľ vydať maximálne 1 000 bločkov, od dnes je to už 3 000. Pre všetkých je aplikácia k dispozícií bezplatne. 

 

 

 

Úloha FS počas predsedníctva v Rade EU

 

1. júla sa oficiálne začalo polročné slovenské predsedníctvo v  Rade EÚ. Zástupcovia finančnej správy sú súčasťou rezortného tímu Ministerstva financií SR. Budú však predsedať skupine pre colnú spoluprácu.

 

 

 

Poďte na náš instagram!

 

 

Na sociálnych sieťach strávime denne niekoľko desiatok minút, niektorí až hodín. Na bit.ly/nasom_facebooku sa dozviete vždy najnovšie informácie z oblastí daní a ciel. Začíname však aktívne žiť aj na Instagrame a Snapchate. Ak chcete vidieť fotky či videá zo zákulisia FS, sledujte nás!    ‪#financna_sprava

 

 

Zjednodušené colné postupy po prijatí Colného kódexu únie

 

Povolenia na zjednodušené postupy vydané pred 1. májom 2016, ktorých platnosť nebola ukončená, sa môžu aj naďalej uplatňovať do doby ukončenia ich platnosti, prípadne do doby ich opätovného prehodnotenia, podľa toho čo nastane skôr. Opätovné prehodnotenie musí príslušný colný úrad vykonať najneskôr do 1. mája 2019.

 

 

 

Taxikári neevidujú tržby

 

Colníci colného úradu vykonali dňa 29.06.2016 vo svojom regióne kontrolnú akciu pod názvom „taxíky“, zameranú na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zo strany taxislužieb. Colníci vykonali 6 kontrol, pričom nedodržiavanie zákona zistili až v piatich prípadoch. Za tieto porušenia udelili pokuty vo výške 1 650 €.

 

 

 

Infoservis


Na portáli sme v  časti Infoservis – DPH doplnili materiál:

Prehľad činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA)

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk