Externý newsletter finančnej správy 15/2016, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Elektronický dovoz funguje naplno

 

Od spustenia nového colného automatizovaného informačného systému pre dovoz prijala finančná správa elektronicky viac ako 350 dovozných colných vyhlásení. Podnikateľské subjekty môžu využívať výhody systému eDovoz pre oblasť štandardných postupov od 11. júla 2016.

 

 

 

Limity na dovoz tovaru pre osobnú spotrebu

 

430 eur je maximálna možná hodnota tovaru, ktorú si môžu občania priviezť z dovolenky z krajiny mimo EÚ a neplatiť pritom dane a clo. Obmedzené množstvá platia aj pre cigarety či alkohol.

 

 

 

Elektronické schránky podľa zákona o e-Governmente

 

Finančná správa zatiaľ nebude doručovať dokumenty do elektronických schránok daňovníkov na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk. Občania aj podnikatelia majú plnohodnotný servis v podobe portálu finančnej správy www.financnasprava.sk.

 

 

 

Neziskovky dostali takmer 31 miliónov eur

 

Tisícky neziskoviek majú už na svojich účtoch takmer 31 miliónov eur. Sú to peniaze, ktoré sa im rozhodli poukázať občania a podnikatelia v daňových priznaniach podaných do konca marca.

 

 

 

Poďte na náš instagram!

 

 

Na sociálnych sieťach strávime denne niekoľko desiatok minút, niektorí až hodín. Na našom Facebooku sa dozviete vždy najnovšie informácie z oblastí daní a ciel. Začíname však aktívne žiť aj na Instagrame a Snapchate. Ak chcete vidieť fotky či videá zo zákulisia FS, sledujte nás!    ‪#financna_sprava

 

 

Colníci skontrolujú vaše suveníry z dovoleniek

 

Pokuta alebo trest odňatia slobody na dobu od šesť mesiacov do troch rokov hrozí tomu, kto sa pokúša previezť cez hranice ohrozené druhy rastlín a živočíchov, prípadne výrobkov z nich. V súčasnosti je obchod s viac ako 900 druhmi živočíchov a rastlín úplne zakázaný a s viac ako 33 000 je pod kontrolou Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Slovenskí colníci zaznamenali v minulom roku 12 prípadov nelegálneho dovozu.

 

 

 

Infoservis


Na portáli sme v  časti Infoservis – DPH doplnili materiál:

Prehľad činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA)

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk