Externý newsletter finančnej správy 17/2016, dvojtýždenník

 

View this email in your browser

 

Nelegálny tovar odhalí do niekoľkých sekúnd

 

Nový prístroj Raman, ktorý dostali žilinskí colníci do výbavy na kontrolu tovaru, má slúžiť na jeho rýchlejšiu a presnejšiu identifikáciu. Pomôcka pracuje na princípe laserového svetla prenikajúceho k látke aj cez sklenený, plastový alebo igelitový obal. V priebehu niekoľkých sekúnd sa colníci dozvedia o prepravovaných nebezpečných látkach alebo o pašovanom tovare.

 

 

 

Centrálny elektronický priečinok funguje už rok

 

Viac ako 2,7 milióna zásielok vybavili firmy elektronicky prostredníctvom Centrálneho elektronického priečinka. Systém funguje na finančnej správe viac ako rok a prekonal očakávania takmer dvojnásobne. Od júla minulého roka firmy podávajú colné vyhlásenie v elektronickej podobe prostredníctvom Centrálneho elektronického priečinka (CEP). Podľa zákona to jediný spôsob podávania colných vyhlásení elektronicky v agende predbežných colných vyhlásení o vstupe a agendách štandardného a zjednodušeného postupu v tranzite a vo vývoze.

 

 

 

Finančná správa na SIAFe

 

Na prestížnom podujatí Medzinárodné letecké dni SIAF 2016 nebude ani tento rok chýbať finančná správa. Už po štvrtý raz sa budeme podieľať na sprievodnom programe podujatia spolu s ďalšími zložkami, ktoré sa po celý rok starajú o bezproblémový chod letiska.  Pre  návštevníkov sme pripravili množstvo zaujímavých ukážok.  Brány letiska Sliač sa otvoria posledný augustový víkend - sobotu 27. a nedeľu 28. augusta.

 

 

 

 

Osobitné colné režimy

 

Nové colné predpisy priniesli do praxe aj niekoľko zmien v oblasti osobitných colných režimov. Samotný názov „osobitné colné režimy“ je novým pojmom a zahŕňa nasledovné colné režimy: colné uskladňovanie, slobodné pásmo, aktívny a pasívny zušľachťovací styk, dočasné a konečné použitie a colný režim tranzit. Najväčšia zmena sa týka colného režimu aktívny zušľachťovací styk, ktorý už neponúka 2 rôzne možnosti (systém vrátenia a podmienečný systém) jeho uplatnenia, tak ako to bolo pred 1.5.2016. Systém vrátenia nové colné predpisy neupravujú a teda nie je možné jeho uplatňovanie naďalej povoľovať.

 

 

Sledujte nás aj na instagrame!

 

Informácie verejnosti prinášame nielen prostredníctvom tlačových správ či externých newslettrov. Mnohé novinky sa dozviete aj z nášho facebooku - daňové či colné novinky alebo legislatívne zmeny. 
Informácie však prináša aj obrazový materiál, preto ak chcete vidieť, ako to vyzerá zákulisie našej správy, sledujte nás aj na instagrame :)

 

 

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk