Externý newsletter finančnej správy 19/2016, dvojtýždenník

 

View this email in your browser

 

Posledné týždne na odložené dane

 

Pre takmer 20 000 ľudí a firiem zostáva posledná šanca na podanie daňového priznania. Šesťmesačný odklad uplynie 30. septembra. Daňové priznanie treba nie len podať, ale daň aj zaplatiť.

 

 

 

Vrátenie dane z iných štátov EÚ

 

Platitelia DPH, ktorí v roku 2015 kúpili tovary a služby v členských štátoch EÚ s príslušnou daňou členského štátu, môžu požiadať o vrátenie tejto dane do konca septembra 2016. Ostávajú im teda posledné tri týždne.

 

 

 

Infoservis

 

 

Na našom portáli v časti Infoservis bola zverejnená informácia k predaju tabakových výrobkov konečnému spotrebiteľovi podľa zákona č.106/2004 Z.z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Nájdete ju TU.

Zverejnili sme aj informáciu 
k zmenám týkajúcich sa dobrovoľnej registrácie po 1.1.2016. Nájdete ju TU.

Informáciu k zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel z dôvodu zmeny držiteľa vozidla nájdete TU.

Taktiež bol doplnený prehľad činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA). Nájdete ho TU.

 

 

Takmer 100% spokojnosť s call centrom

 

Od začiatku mesiaca môže verejnosť hodnotiť call centrum finančnej správy prostredníctvom nezávislého hodnotiaceho nástroja Staffino. 95% spätnej väzby, ktorá doteraz prišla je pozitívna. Hodnotenie nám poslalo cca 60 daňovníkov. Finančná správa je prvá štátna inštitúcia na Slovensku, ktorá sa do takéhoto systému hodnotenia zapojila.

 

 

 

UCC - Záruky za colný dlh

 

Nový colný kódex Európskej únie (UCC) priniesol aj niekoľko noviniek v oblasti colného dlhu a s ním súvisiacimi zárukami. Od mája 2016 je možné pohľadávku zabezpečiť už iba vinkulovaním vkladu v banke alebo bankovou zárukou.

 

 

Sledujte nás aj na instagrame!

 

Informácie verejnosti prinášame nielen prostredníctvom tlačových správ či externých newslettrov. Mnohé novinky sa dozviete aj z nášho facebooku - daňové či colné novinky alebo legislatívne zmeny. 
Informácie však prináša aj obrazový materiál, preto ak chcete vidieť, ako to vyzerá zákulisie našej správy, sledujte nás aj na instagrame :)

 

 

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk