Externý newsletter finančnej správy 21/2016, dvojtýždenník

 

View this email in your browser

 

Deň colníkov 2016

 

8.októbra sme ovládli námestie pri Eurovea. Nielen deťom sme ukázali, v čom spočíva práca colníkov. Výstava zbraní, zaistených falzifikátov, rastlín a živočíchov, s ktorými je zakázané obchodovať, ale i výroba historických preukazov či zásah proti pašerákom zaujali verejnosť. Ďakujeme za skvelú atmosféru, tešíme sa opäť o rok! 

 

 

 

Falošné tabletky na potenciu

 

Banskobystrickí colníci narazili na zásielky, ktoré obsahovali falzifikáty modrej tabletky na podporu mužskej potencie. 80 kusov tabletiek s označením ERACTA 100mg sa nedostalo na slovenský trh. Pri kúpe liekov a výživových doplnkov odporúčame preveriť si internetový obchod. Lieky z neoverených zdrojov často neobsahujú požadované účinné látky, prípadne obsahujú úplne iné liečivá, čo môže spôsobiť zdravotné problémy.

 

 

 

 

Naši psovodi najlepší

 

 

Na Majstrovstvách finančnej správy vo vyhľadávaní tabaku a drog sa zúčastnilo 27 psov a ich psovodov z 5 krajín. Na XIII. ročníku Majstrovstiev finančnej správy vo vyhľadávaní omamných a psychotropných látok sa stal víťazom Miroslav Trauer so služobným psom Argom z Colného úradu Žilina (481 bodov). Víťazom V. ročníka Majstrovstiev finančnej správy vo vyhľadávaní tabakových výrobkov sa stal psovod z Colného úradu Bratislava Ondrej Keračík so psom Tomim (477 bodov). Najlepšiu poslušnosť mal zo všetkých 27 psov 3-ročný Hugo z Trenčína. Jeho psovodovi Miroslavovi Gabrielovi sa podarilo nazbierať 96 bodov zo 100.

 

 

 

Infoservis

 

 

Na našom portáli v časti Infoservis boli zverejnené nasledovné informácie:

Informácia k používaniu elektronických schránok podľa zákona o e-Governmente

Informácia k postupu podnikateľa a servisnej organizácie pri zmene údajov o podnikateľovi

Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z motorových vozidiel u daňovníka zrušeného bez likvidácie, s likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu a úmrtí daňovníka – DOPLNENÝ

Informácia k fakturácii stavebných prác pre správcov bytových domov po 01.01.2016

Informácia k zdaňovaniu príjmov fyzických osôb dosiahnutých z hospodárenia v lesoch

Informácia k preraďovaniu hmotného majetku fyzickej osoby z osobného užívania do obchodného majetku

Informácia k zdaňovaniu príjmu fyzickej osoby (nepodnikateľa) z postúpenia pohľadávky

 

 

Sledujte nás aj na instagrame!

 

Informácie verejnosti prinášame nielen prostredníctvom tlačových správ či externých newslettrov. Mnohé novinky sa dozviete aj z nášho facebooku - daňové či colné novinky alebo legislatívne zmeny. 
Informácie však prináša aj obrazový materiál, preto ak chcete vidieť, ako to vyzerá zákulisie našej správy, sledujte nás aj na instagrame :)

 

 

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk