Externý newsletter finančnej správy 22/2016, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Neziskovky dostali viac ako 57 miliónov

 

Tisícky neziskoviek majú už na svojich účtoch viac ako 57 miliónov eur. Sú to peniaze, ktoré sa im rozhodli poukázať občania a podnikatelia v daňových priznaniach podaných za daň z príjmov 2015.

 

 

 

Slovenským colníkom pomáha v boji proti podvodom Európska únia aj KIA

 

V Belej v Žilinskom okrese sa v dňoch 17. - 21. októbra 2016 uskutočnilo medzinárodné školenie colníkov zamerané na odhaľovanie nezákonných postupov v boji proti podvodom a pašovaniu a falšovaniu tabaku a tabakových výrobkov. Slovenských colníkov  školili  zástupcovia colných správ Česka, Maďarska, Nemecka, Španielska, zástupcovia tabakových spoločností, psychológovia a špecialisti zo slovenského závodu KIA. Školenie je podporené  z finančného programu Európskej Únie Hercule III (2014-2020), pod záštitou Európskeho úradu boja proti podvodom OLAF.

 

 

 

Zmena v Želiezovciach

 

Od 1. novembra 2016 sa menia služby pre občanov v Nitrianskom kraji. K zmene dochádza v rámci racionalizácie finančnej správy.

 

 

 

Predaj tričiek úspešný

 

Colný úrad Trenčín predal takmer 94 000 kusov chlapčenských tričiek a tielok ktoré boli zhabané pri výkone colného dohľadu v priamom predaji. Za tovar colníci získali do štátneho rozpočtu 10 000 eur.

 

 

 

Infoservis

 

 

Na našom portáli v časti Infoservis boli zverejnené nasledovné informácie:

Informácia k postupu platiteľov pri oprave daňového režimu v súvislosti s dodaním stavebných prác, pri ktorých sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH alebo iných služieb, pri ktorých sa uplatňuje bežný režim

Prehľad činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA)

Informácia k uplatňovaniu poistného na verejné zdravotné poistenie a na sociálne poistenie pri výpočte základu dane z príjmov zo závislej činnosti športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu od 1.1.2016

Informácia k odpisom hmotného majetku poskytnutého na prenájom


 

 

Sledujte nás aj na Instagrame!

 

Informácie verejnosti prinášame nielen prostredníctvom tlačových správ či externých newslettrov. Mnohé novinky sa dozviete aj z nášho facebooku - daňové či colné novinky alebo legislatívne zmeny. 
Informácie však prináša aj obrazový materiál, preto ak chcete vidieť, ako to vyzerá zákulisie našej správy, sledujte nás aj na instagrame :)

 

 

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk