Externý newsletter finančnej správy 24/2016, dvojtýždenník

 

View this email in your browser

 

Dopredaj cigár a cigariek
 

 

Lehota na dopredaj spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek označených kontrolnou známkou, na ktorej je znak „A“ pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorá mala končiť 31. decembra 2016, sa plánuje predĺžiť o jeden rok. Vyplýva to zo schváleného návrhu zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dane z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, ktorý prešiel tretím čítaním na schôdzi Národnej rady SR.

 

 

 

Staré "kolky" platia dlhšie

 

Koniec roka 2016 mal byť definitívny koniec pre staré kontrolné známky na spotrebiteľské balenia liehu (fľaše s alkoholom). Novela zákona však odsunula tento termín o dvanásť mesiacov na december budúceho roka.

 

 

 

Daňové úrady môžete ohodnotiť

 

Od začiatku novembra môže verejnosť hodnotiť daňové úrady prostredníctvom nezávislého hodnotiaceho nástroja Staffino. Finančná správa je prvá štátna inštitúcia na Slovensku, ktorá sa do takéhoto systému hodnotenia zapojila.

 

 

 

Colnícke call centrum nonstop

 

Tisícky otázok mesačne riešia colníci na novovybudovanom colnom call centre finančnej správy. Hoci je len štyri mesiace od jeho spustenia, stalo sa neoddeliteľnou časťou pomoci podnikateľom aj občanom. K dispozícií sú 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

 

 

 

Cena Rádia Slovensko na ITAPA 2016: ĎAKUJEME!
 

 

Ďakujeme všetkým hlasujúcim, ktorí pochopili význam nášho projektu - Informačný systém kontrolných známok a aplikácia Superkolky a dali mu hlas. V napínavom a tesnom hlasovaní divákov  sme nakoniec skončili na prvom mieste. Cenu si prevezmeme na medzinárodnom kongrese ITAPA, ktorý sa koná už 14. - 15. novembra v Bratislave.

 

 

Infoservis

 

 

Na našom portáli  v časti  Aktuálne: dane a clá  boli zverejnené nasledovné informačné materiály:

Aktuálne oznamy: Informácia k zastupovaniu u správcu dane

Informácie k clám: Informácia k nakupovaniu tovaru obchodnej povahy z tretích krajín prepravovaného kuriérnymi spoločnosťami

Informácie k spotrebným daniam:   Informácia k predaju  pohonných látok – Distribútor, Predajca a Spotrebiteľ podľa zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja


 

 

Sledujte nás aj na Instagrame!

 

Informácie verejnosti prinášame nielen prostredníctvom tlačových správ či externých newslettrov. Mnohé novinky sa dozviete aj z nášho facebooku - daňové či colné novinky alebo legislatívne zmeny. 
Informácie však prináša aj obrazový materiál, preto ak chcete vidieť, ako to vyzerá zákulisie našej správy, sledujte nás aj na instagrame :)

 

 

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk