Externý newsletter finančnej správy 1/2016, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Interaktívne daňové priznania

 

Interaktívne daňové priznania na daň z príjmu nájdete na portáli finančnej správy. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016.

 

 

 

Obojsmerná elektronická komunikácia už na budúci týždeň

 

Od 11. januára 2016 začína colný úrad s daňovými subjektmi v oblasti spotrebných daní obojsmernú elektronickú komunikáciu.  

 

 

 

Infoservis

 

Informáciu k podávaniu daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2015 nájdete TU.

Usmernenie k uplatneniu zníženej sadzby DPH v prípade vybraných potravín nájdete TU

Informáciu k novele zákona o DPH nájdete TU:

 

 

Novinky v zákone o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

 

1. januára 2016 nadobudli účinnosť zmeny v zákone o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Novinkou je, že základom dane pri všetkých tabakových výrobkoch, s výnimkou cigariet, bude množstvo tabakových výrobkov v kilogramoch. Sadzba dane sa ustanovuje vo výške 71,11 eur/ kg. 

 

 

Auto na leasing

 

Podnikateľom, ktorí vlastnia motorové vozidlo určené na podnikanie sa blíži termín podávania daňových priznaní. Do 1. februára majú povinnosť podať daňové priznanie  a daň aj zaplatiť. Pri plnení si tejto daňovej povinnosti čaká daňové subjekty oproti minulému roku niekoľko zmien. Nový zákon o dani z motorových vozidiel neupravuje ako daňovníka dane organizačnú zložku, ani vlastníka v prípade prenájmu vozidla bez predkupného práva.  

 

 

 

GIIN oznámte cez portál FS

 

Automatická výmena informácií (AVI) prináša zákonom definovaným finančným inštitúciám nové povinnosti. Do 15 dní od pridelenia jednoznačného identifikátora tzv. GIIN, budú mať finančné inštitúcie povinnosť oznámiť pridelené GIIN finančnej správe (FS). GIIN prideľuje finančným inštitúciám definovaným v zákone  daňová správa USA - The Internal Revenue Service (IRS). Finančná správa umožní týmto inštitúciám oznámiť ich jednoznačný identifikátor GIIN prostredníctvom portálu FS (PFS). Formulár pre oznámenie GIIN je dostupný od 1.1.2016.

 

 

 

Nový etický kódex

 

Od 1. januára 2016 vstúpil do platnosti nový etický kódex. Zverejnením štandardom správania sa voči klientom podčiarkujeme dlhodobo proklientsky orientované smerovanie finančnej správy.

 

 

 

Call centrum

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk