Externý newsletter finančnej správy 4/2016, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Už mesiac doručujeme elektronicky

 

Pred viac ako mesiacom finančná správa spustila obojsmernú elektronickú komunikáciu s platiteľmi spotrebných daní. Zásielky firmám doručujeme elektronicky.  

 

 

 

Infoservis

 

Na našej stránke v časti Infoservis sme zverejnili nasledovné materiály:

Informáciu o novom nastavení rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie nájdete TU.

Informáciu pre užívateľov elektronickej komunikácie o novom nastavení rozsahu oprávnení autorizovaných osôb a právnych titulov nájdete TU.

 

 

Kontroly prešovských colníkov a daniarov v lyžiarskych strediskách 

 

Prešovskí colníci a daniari si počas nasledujúcich týždňov posvietia na obchodníkov, predávajúcich tovar v lyžiarskych strediskách. Kontroly sa budú vykonávať najmä v prevádzkach, určených na občerstvenie, ktoré sa nachádzajú v oblastiach stredísk zimných športov. Ide najmä o bufety a reštaurácie, v ktorých budú colníci a daniari vykonávať kontroly zamerané na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnici.

 

 

 

Socálny fond - novinky pre fyzické osoby

 

Zmeny v zákone o dani z príjmov prinášajú od 1. januára  do praxe viacero nových pravidiel. Pri dani z príjmov fyzických osôb zákon napríklad zmenil pravidlá pomoci  v zdaňovaní sociálnej výpomoci  zo sociálneho fondu.

 

 

 

Zmeny v poukázaní 2%

 

Novela zákona o dani z príjmov zaviedla od 1. januára aj novinky v použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely. Pri právnických osobách ide o zmenu vo výške percentuálneho podielu zaplatenej dane v prípade neposkytnutia finančných prostriedkov ako dar. Daňové subjekty, ktoré nedarujú finančné prostriedky v zákonom stanovenej výške, nemôžu poukázať žiadateľom celú sumu zaplatenej dane do výšky 2  %. Novela zavádza aj možnosť oznámiť prijímateľovi údaje o daňovníkovi, ktorý mu sumu 2% poukázal. 

 

 

Tri muchy jednou ranou

 

Minulý týždeň colníci Stanice colného úradu Banská Bystrica vykonali v jednej prevádzke kontrolu, počas ktorej zistili rovno tri porušenia právnych predpisov.

 

 

 

Call centrum sme pre Vás predĺžili

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 17,00 hod

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk