Externý newsletter finančnej správy 1/2017, dvojtýždenník

 

View this email in your browser

 

Daň z motorových vozidiel

 

Prvá daňová povinnosť v novom roku už klope na dvere. Podnikateľom ostávajú na podanie daňového priznania na daň z motorových vozidiel a zaplatenie dane posledné týždne. Termín je 31. januára 2017.

 

 

 

Návod na vyplnenie daňového priznania pre daň z motorových vozidiel

 

 

 

Zmeny pre firmy

 

Novela zákona o dani z príjmov priniesla s účinnosťou od nového roka  viaceré zásadné zmeny v daňovej legislatíve. Pri dani z príjmu právnických osôb (DP PO) bol najvýraznejšou zmenou pokles sadzby dane z doterajších 22 % na navrhovaných 21 %. Právnickým osobám však novela priniesla aj ďalšie novinky.

 

 

 

Tlačivá pre rok 2017

 

Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok aj podklady pre tvorcov softvérov.  

 

 

 

Infoservis

 

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá boli zverejnené nasledovné materiály:

Informácia k zdaňovaniu a oznamovacím povinnostiam pri peňažných a nepeňažných plneniach poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa

Informácia k účtovaniu poplatku za rozvoj

Informácia k zdaňovaniu preplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2016

Informácia k odpočtu daňovej straty v tabuľke D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

Informácia k zápočtu daňovej licencie v tabuľke K tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

Informácia k plateniu dane z príjmov z podaného daňového priznania za rok 2016

Informácia k novele zákona o DPH
 

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk