Externý newsletter finančnej správy 2/2017, dvojtýždenník

 

View this email in your browser

 

Necelé dva týždne na daň z motorových vozidiel

 

Na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel zostáva daňovým subjektom, ktorí používajú vozidlo na podnikanie, už len necelé dva týždne. Daňové priznania je potrebné podať a daň zaplatiť najneskôr do 31. januára 2017.

 

 

 

Ako vyplniť daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel

 

 

 

Zmeny pre lepšie podnikanie

 

Nový rok priniesol viaceré zásadné zmeny v daňovej legislatíve najmä s ambíciou zlepšiť podnikateľské prostredie. Novela zákona o dani z príjmov okrem iného znižuje sadzbu dane z príjmov právnickej osoby a zvyšuje aj limit uplatňovania paušálnych výdavkov.

 

 

 

Už rok doručujeme elektronicky

 

Presne pred rokom finančná správa spustila obojsmernú elektronickú komunikáciu s platiteľmi spotrebných daní. Zásielky im od 11. januára 2016 doručujeme už len elektronicky.

 

 

 

Fiktívne už aj dubáky

 

Daňoví kontrolóri z Banskej Bystrice odhalili podvod pri obchode so sušenými hríbmi. Zistili, že dodávka 7 ton sušených dubákov bola fiktívna. Nadmerný odpočet vo výške 55 tisíc eur vyplatený nebol a dorubili DPH vo výške viac ako 150 tisíc eur.

 

 

 

Infoservis

 

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá boli zverejnené nasledovné materiály:

Informácia o určených vzoroch tlačív používaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti vydaných Finančným riaditeľstvom SR

Informácia o povinnosti podania oznámenia o uzatvorenej dohode s autorom o nevyberaní dane zrážkou podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov

Informácia o uvádzaní údajov z faktúry vyhotovenej na vyúčtovanie opakovaných dodávok energií v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze k DPH

Informácia k vypĺňaniu tabuľky I daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

Informácia k novým funkcionalitám pri práci vo virtuálnej registračnej pokladnici

Informácia o zmene pri uplatňovaní paušálnych výdavkov fyzických osôb od 1. 1. 2017

Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016

Informácia k vybraným problémom pri platení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk