Externý newsletter finančnej správy 3/2017, dvojtýždenník

 

View this email in your browser

 

Na 2% sa vyzbieralo viac ako 61 mil.eur

 

Slováci darovali zo svojich daní neziskovým organizáciám a nadáciám za rok 2016 spolu 61 631 086,03 eur. Je to o päť miliónov eur viac ako za predchádzajúci rok.

 

 

 

Posledné dva týždne

 

Posledné dva týždne ostávajú zamestnancom na požiadanie svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Inak pre nich platí povinnosť podať daňové priznanie do konca marca. 

 

 

 

Akcia "Hasič"

 

Pravdepodobne škodu za stovky tisíc eur spôsobil podnikateľ z Kysúc. Účtovné doklady už zaistili colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy. Prepojené firmy podnikali v oblasti personálneho outsourcingu.

 

 

 

 

Odstávka už túto sobotu

 

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že  dňa  4.2.2017 (sobota)  bude  v čase od 08:00 hod. do  12:00 hod.  vykonaná plánovaná odstávka  produkčných systémov Finančnej správy v oblasti colnej,  z dôvodu aktualizácie a údržby technologických zariadení, na ktorých sú prevádzkované dotknuté informačné systémy FS.

 

 

 

Infoservis

 

 

Na našom portáli  zverejnené nasledovné materiály:

Oznámenie o doplnení zoznamu zmluvných štátov vydanom Ministerstvom financií Slovenskej republiky
 
Prehľad platných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku

 Informácia k podávaniu žiadostí o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roka 2016

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov daňová a účtovná problematika

 Informácia o povinnosti dodávateľov – platiteľov DPH uvádzať od 01.01.2017 v kontrolnom výkaze k DPH údaje z faktúr za stavebné práce, z ktorých je povinný platiť daň v tuzemsku príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH

Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A) s príjmami len zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2016

 

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk