Externý newsletter finančnej správy 10/2017, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Podpisovanie po novom

 

Už takmer týždeň funguje podpisovanie elektronických dokumentov po novom. V tejto súvislosti prišlo k zmenám technických požiadaviek, ktoré je potrebné aby spĺňali počítače daňovníkov pri elektronickej komunikácií.  Novinky sa týkajú cca 70 000 klientov.  

 

 

 

Prerušenie prevádzky na hraničnom priechode

 

Na slovensko–ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod bude v dňoch 23.-24.05.2017 v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. prerušená prevádzka na pracovisku nákladná doprava.

 

 

 

300 miliónov pre daňovníkov

 

Preplatky bolo podľa zákona potrebné poslať na účty daňovníkov do 40 dní od termínu na podanie daňového priznania, teda do 10. mája 2017. Finančná správa začala s rozposielaním preplatkov od 3. apríla 2017. 

 

 

 

Búrka mozgov po slovensky

 

Banskobystrickí kontrolóri neuznali odpočet DPH vo výške viac ako 400 tisíc eur. Za deklarovanými službami brainstormingu sa skrývala iba databáza potenciálnych zákazníkov. 

 

 

 

Nový študijný odbor

 

Viac informácií k novému študijnému odboru Verejné financie - finančná správa nájdete TU.

 

 

Infoservis

 

 

Na našom portáli v časti  Aktuálne: dane a clá - 2017 boli zverejnené nasledovné materiály:
 

Najčastejšie otázky z colnej oblasti

Najčastejšie otázky z oblasti spotrebných daní

Informácia k novému predmetu dane BEZDYMOVÝ TABAKOVÝ VÝROBOK podľa § 19aa zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších prepisov.

Postup pri preprave vína, medziproduktu a piva z iného členského štátu EÚ na daňové územie na podnikateľské účely

Informácia k uplatneniu výnimky z povinnosti používania elektronickej alebo virtuálnej registračnej pokladnice u zahraničného podnikateľa - držiteľa preukazu ŤZP

Informácia k vyobrazeniu pokladničného dokladu pre taxikárov používajúcich virtuálnu registračnú pokladnicu


 

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

Za tri roky sme vybavili na našom Call centre zakmer milíon dopytov. Ďakujeme za Vašu dôveru.

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk