Externý newsletter finančnej správy 11/2017, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Občania elektronické preclievanie zvládajú

 

Občania sa pred viac ako mesiacom pripojili k elektronickému preclievaniu. Nevyhnutnosťou je mať kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) a byť zaregistrovaný. Za kupujúceho môže celý proces vybaviť aj prepravca. 

 

 

 

 

Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké colníci opäť odhalili pašeráka jantáru

 

Na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké odhalili colníci pri vstupe na Slovensko nelegálny dovoz 62,6 kg nerastov neznámeho pôvodu, pravdepodobne jantáru. Nerasty boli špeciálne ukryté v prepravných obaloch v dutinách nádrží dvoch vozidiel.

 

 

 

Zamestnanci CÚ Žilina likvidovali 31 ton nelegálneho tabaku

 

Zamestnanci Colného úradu Žilina likvidovali takmer 31 ton zaisteného tabaku a cigariet pochádzajúcich z nelegálnych zdrojov. Pre obrovské množstvo tovaru sa likvidácia uskutočnila na 4 x.  

 

 

 

Paušálne výdavky po novom

 

Video o zmene pri uplatňovaní paušálnych výdavkov, ktorá platí od 1.1.2017 pre tie fyzické osoby - podnikateľov, ktoré sa rozhodnú pre túto administratívne nenáročnú formu uplatňovania daňových výdavkov.

 

 

Infoservis

 

 

Na našom portáli v časti  Aktuálne: dane a clá - 2017 boli zverejnené nasledovné materiály:

Informácia k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa § 7a

Informácia k povinnostiam osoby registrovanej podľa § 7 zákona o DPH

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

Za tri roky sme vybavili na našom Call centre zakmer milíon dopytov. Ďakujeme za Vašu dôveru.

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk