Externý newsletter finančnej správy 13/2017, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Posledný týždeň na dane

 

Pre takmer 170 000 ľudí a firiem zostáva posledných osem dní na podanie daňového priznania. Trojmesačný odklad uplynie práve 30. júna. Daňové priznanie je treba nie len podať, ale daň aj zaplatiť.

 

 

 

Podávanie colných vyhlásení v zjednodušenom postupe

 

Firmy, ktoré dovážajú tovar, čaká o niekoľko dní už len elektronická forma komunikácie s colným úradom. Aktuálne majú posledný týždeň na prípravu držitelia povolení, ktorí vykonávajú colné konanie v tzv. zjednodušenom postupe. Čas, kedy mohli používať aj papierové formuláre, im skončí 1. júla 2017. Dovtedy svoje systémy musia na danú zmenu pripraviť. 

 

 

 

Pozor na suveníry z dovoleniek

 

Radi by ste si zo svojich zahraničných ciest priniesli krásny suvenír? Dajte si pozor - obchod s ohrozenými druhmi živočíchov, rastlín a výrobkov z nich je medzinárodne kontrolovaný. Môže sa teda stať, že si kúpite kabelku z hadej kože, no domov si ju neprinesiete. 

 

 

 

Colný úrad Michalovce ponúka bezodplatne palety na humanitárne účely

 

Colný úrad Michalovce zverejňuje informáciu pre humanitárne organizácie a charitatívne združenia o bezodplatnej ponuke drevených paliet. V ponuke je 756 kusov drevených paliet, ktoré môžu byť poskytnuté na humanitárne účely.  

 

 

 

Paušálne alebo skutočné výdavky?

 

Paušálne výdavky alebo skutočné?

V ďalšom edukačnom videu prezentujeme rozdiely v uplatňovaní paušálnych výdavkov a skutočných výdavkov.

 

 

Infoservis

 

 

Na našom portáli v časti  Aktuálne: dane a clá - 2017 bol zverejnený nasledovný materiál:

Informácia k výmazu dokumentov zverejnených v RÚZ

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

Za tri roky sme vybavili na našom Call centre zakmer milíon dopytov. Ďakujeme za Vašu dôveru.

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk