Externý newsletter finančnej správy 14/2017, dvojtýždenník

 

View this email in your browser

 

Nový študijný odbor Verejné financie-finančná správa

 

Študijný odbor Verejné financie - Finančná správa

Vo videu nájdete informácie k novému študijnému odboru

 

 

 

Začíname boj proti nelegálnemu hazardu na internete

 

Finančná správa od júla 2017 kontroluje nelegálny hazard na internete. Zoznam zakázaných webových stránok zverejní prvý raz 17. júla 2017.

 

 

 

 

Na čele organizácie IOTA je opäť Slovák

 

Slovenská finančná správa sa dnes oficiálne stala predsedníckou krajinou Európskej organizácie daňových správ IOTA /Intra-European Organisation of Tax Administrations/. Prezident FS František Imrecze prevzal na 21. zasadnutí Valného zhromaždenia (VZ) IOTA v Kyjeve vlajku medzinárodnej organizácie a symbolicky i štafetu od končiaceho predsedníckeho štátu Ukrajiny.

 

 

 

 

Colné kontroly sa na hraničných priechodoch v súvislosti s bezvízovým stykom s Ukrajinou nezmenili

 

Zmena vízového režimu s Ukrajinou sa netýka colných kontrol na hraniciach. Na hraničných priechodoch sa vybavuje štandardne, priebežne, čakacie doby sa vytvárajú len sporadicky. Po vykonaní hraničnej kontroly pre vstup do schengenského priestoru sa vykoná colná kontrola zameraná na dovoz tovaru cestujúcimi.

 

 

 

 

Už rok nonstop kontroly na letisku

 

Zaistené chránené druhy rastlín a živočíchov, nadlimitné dovozy tabaku a tabakových výrobkov či privysoká finančná hotovosť u cestujúcich – to sú záchyty bratislavských colníkov na letisku M. R. Štefánika za uplynulých 365 dní. V sobotu 1.7.2017 uplynie presne rok od vzniku novej pobočky Colného úradu Letisko Bratislava – Cestovný styk, sídliacej priamo v objekte letiska.  

 

 

 

 

Infoservis

 

 

Na našom portáli v časti  Aktuálne: dane a clá - 2017 boli zverejnené nasledovné materiály:

Prehľad činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA)

Zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v III. štvrťroku 2017

Registrácia a prihlásenie sa do IS CEP od 01.07.2017

 

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

Za tri roky sme vybavili na našom Call centre zakmer milíon dopytov. Ďakujeme za Vašu dôveru.

 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk