Externý newsletter finančnej správy 15/2017, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Zmena životného minima ovplyvní aj dane

 

Od 1. júla 2017 sa suma životného minima zmenila na 199,48 eur. Táto zmena od roku 2018 ovplyvní nielen výšku daňového bonusu na dieťa, sumu nezdaniteľnej časti na daňovníka, ale aj hranicu na podanie daňového priznania.

 

 

 

Stop nelegálnemu hazardu na internete

 

Finančná správa prvý raz zverejnila zoznam webových stránok, ktoré ponúkajú nelegálny hazard. Zoznam obsahuje 10 webových stránok, ktoré ponúkajú hranie hazardných hier nelegálne. Ide o nové opatrenie v boji proti nelegálnym aktivitám na internete. Aktualizovať a dopĺňať ho finančná správa bude každý týždeň. 

 

 

 

31 miliónov eur pre neziskovky

 

Tisícky neziskoviek majú už na svojich účtoch viac ako 31 miliónov eur. Sú to peniaze, ktoré sa im rozhodli poukázať občania a podnikatelia v daňových priznaniach podaných do konca marca. 

 

 

 

Zjednodušený elektronický dovoz

 

Už takmer mesiac využívajú predovšetkým fyzické osoby zjednodušený elektronický dovoz. Ukončili sme prvú etapu zmien, ktoré uľahčujú používateľom prácu s centrálnym elektronickým priečinkom www.cep.financnasprava.sk. Ďalšie proklientské úpravy budú ešte počas leta.

 

 

 

Ešte stále prijímame prihlášky na štúdium

 

Študijný odbor Verejné financie - Finančná správa

Vo videu nájdete informácie k novému študijnému odboru

 

 

Infoservis

 

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: dane a clá - Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam – Ostatné bol zverejnený materiál Informácia k osobitnému odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach
 

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

Za tri roky sme vybavili na našom Call centre zakmer milíon dopytov. Ďakujeme za Vašu dôveru.

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk