Externý newsletter finančnej správy 16/2017, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Elektronická komunikácia

 

Od budúceho roka budú zrejme musieť všetky firmy aj živnostníci povinne komunikovať s finančnou správou elektronicky. Ministerstvo financií súhlasilo s odporúčaním Konzultačnej rady, aby od 1.1.2018 začali takto komunikovať všetky firmy a až následne od 1.7.2018 aj fyzické osoby - podnikatelia. Posunutie termínu je nevyhnutné na zabezpečenie zvýšenej miery edukácie predstaviteľov malých a stredných podnikov v oblasti používania počítačovej technológie a elektronickej komunikácie formou podporných a edukačných kampaní a školení. Elektronická komunikácia musí prebiehať cez portál finančnej správy. Majitelia občianskych preukazov s čipom si prístup vedia zriadiť z pohodlia domova. Tí, ktorí takýto OP nemajú, musia s daňovým úradom uzatvoriť dohodu o elektronickej komunikácií.

 

 

 

Elektronický dovoz opäť jednoduchší

 

Od začiatku augusta je elektronický dovoz znovu jednoduchší. Finančná správa nasadila druhú etapu zmien, ktoré uľahčujú používanie elektronického dovozu najmä fyzickým osobám. Za štvrťrok fungovania sme prijali viac ako 50 000 colných vyhlásení. 

 

 

 

Podanie a vyplnenie elektronického colného vyhlásenia

 

 

Finančná správa zverejnila na svojom portáli prehľadný návod na vyplnenie a podanie elektronického colného vyhlásenia. Návod obsahuje obrazové pomôcky a podrobné inštrukcie, pričom v ňom nájdete aj odkaz na vzorovo vyplnené colné vyhlásenie.

 

 

 

Špeciálna linka pre živnostníkov a právnické osoby

 

Viac užitočnejších informácií z oblasti daní pre malých a stredných podnikateľov. Taký je cieľ novej špecializovanej linky call centra, ktorá vznikla práve pre potreby živnostníkov. Finančná správa ju spustila 1. augusta.

 

 

 

Prezident FS v Senáte parlamentu ČR

 

Prezident finančnej správy František Imrecze prezentoval v Senáte Parlamentu Českej republiky slovenské skúsenosti so zavedením elektronických registračných pokladníc a plány v tejto oblasti do budúcna.  

 

 

 

Dobrovoľná a povinná registrácia k DPH

 

dobrovolna vs povinna DPH

Vo videu nájdete informácie  o tom, kto je povinný prihlásiť sa na DPH, resp. pre koho je výhodné byť prihlásený dobrovoľne.

 

 

Infoservis

 

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: dane a clá boli zverejnené nasledujúce informácie:

Podanie a vyplnenie elektronického colného vyhlásenia, modul WDO od 30.07.2017

Informácia k vyhotoveniu faktúry pri zásielkovom predaji tovaru a k jej uvádzaniu v kontrolnom výkaze DPH

Informácia k problematike vrátenia DPH cestujúcim pri vývoze tovaru

Informácia k vykazovaniu opravy základu dane pri dodaní tovaru, ktorý je oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH (tzv. intrakomunitárna dodávka) v daňovom priznaní DPH

Informácia o podmienkach na vrátenie preplatku dedičovi

Informácia k premlčaniu a zániku práva vymáhať daňový nedoplatok

Informácia k doručovaniu písomností a oznamovacej povinnosti pri zmene sídla spoločnosti

 

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

Za tri roky sme vybavili na našom Call centre zakmer milíon dopytov. Ďakujeme za Vašu dôveru.

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk