Externý newsletter finančnej správy 17/2017, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

SIAF už budúci týždeň

 

Finančná správa nebude ani tento rok chýbať na prestížnom podujatí Medzinárodné letecké dni SIAF 2017. Pre návštevníkov sme pripravili množstvo zaujímavých ukážok. Brány letiska Sliač sa pre SIAF 2017 otvoria v posledný augustový víkend – sobotu 26.08. a nedeľu 27.08.

 

 

 

 

Nižšie náklady, vyššia kvalita

 

Prísne bezpečnostné opatrenia tento týždeň sprevádzali prevoz jedného z kľúčových systémov finančnej správy. Išlo o presun hardware-u, na ktorom sa ukladajú dáta z Centrálneho elektronického priečinka (CEP). Cieľom presunu systému je zníženie nákladov na prevádzku.

 

 

 

Neziskovky dostali viac ako 42 miliónov eur

 

Tisícky neziskoviek majú už na svojich účtoch viac ako 42 miliónov eur. Sú to peniaze, ktoré sa im rozhodli poukázať občania a podnikatelia v daňových priznaniach podaných do konca júna 2017.

 

 

 

Povinnosti platiteľa DPH

 

dobrovolna vs povinna DPH

Máme pre vás ďalšie edukačné video z Centra podpory. Dozviete sa v ňom viac o povinnostiach platiteľa DPH.

 

 

Infoservis

 

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: dane a clá  - Daň z príjmov PO bola zverejnená:
 
Informácia k uplatneniu výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky u právnickej osoby

 

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

Za tri roky sme vybavili na našom Call centre zakmer milíon dopytov. Ďakujeme za Vašu dôveru.
 

Špeciálna linka pre živnostníkov a právnické osoby

 

Viac užitočnejších informácií z oblasti daní pre malých a stredných podnikateľov. Taký je cieľ novej špecializovanej linky call centra, ktorá vznikla práve pre potreby živnostníkov. Finančná správa ju spustila 1. augusta.

 

 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk