Externý newsletter finančnej správy 18/2017, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Virtuálna pokladnica pre všetkých

 

Od septembra sa ruší mesačný limit na počet vydaných pokladničných dokladov prostredníctvom virtuálnej registračnej pokladnice (VRP). Prináša to novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP). Podnikatelia tak môžu bez obmedzenia využívať túto bezplatnú službu finančnej správy.

 

 

 

Čo robiť, keď máte daňový nedoplatok?

 

Občania či podnikatelia sa môžu dostať do situácie, keď nemôžu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový nedoplatok. Vtedy je dôležité komunikovať s daňovým úradom. V najhoršom prípade daňovníci musia počítať aj s možnosťou daňovej exekúcie.

 

 

 

Organizačná zmena - B. Bystrica a Zvolen

 

Od 1.9.2017 dochádza v rámci jeho útvarov Colného úradu Banská Bystrica k organizačným zmenám:  

PCÚ  Banská Bystrica – sa mení daňovú PCÚ, kde sa bude realizovať výkon v rámci správy spotrebných daní pre všetky daňové subjekty so sídlom resp. bydliskom v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica a Krupina

PCÚ Zvolen NS - sa zmení na hraničnú colnú PCÚ, kde sa bude realizovať výkon colného dohľadu a colné konanie v rámci regiónu.

 

 

 

Podozrivé kontajnery pod drobnohľadom

 

Európski colníci vrátane slovenských už rok používajú nový IT nástroj v boji proti podvodom. Colné orgány majú prístup k systémom, ktoré zaznamenávajú pohyby kontajnerov prepravovaných na námorných plavidlách a zhromažďujú informácie o tovare, ktorý vstupuje, prechádza a opúšťa EÚ. Tento nový nástroj umožňuje EÚ a jej členským štátom lepšie sledovať podozrivé zásielky a odhaľovať colné podvody.

 

 

 

Nové nástroje v boji proti podvodom

 

Nové nástroje v boji proti colným podvodom

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) má nové nástroje, vďaka ktorým zefektívňuje svoju činnosť. Opisuje ich v priloženom videu.

 

 

Infoservis

 

 

Na našom portáli  sme zverejnili nové informácie.

V sekcii Aktuálne: dane a clá – daň z príjmov – medzinárodné zdaňovanie:
Informácia k zdaňovaniu príjmov „zahraničných umelcov“ na území Slovenskej republiky

V oblasti dane z príjmov PO a oblasti Účtovníctvo
Informácia k daňovníkom nezriadeným alebo nezaloženým na podnikanie, daňová a účtovná problematika

 V oblasti daňový poriadok
Informácia k odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach

V časti Aktuálne: dane a clá - Elektronické a virtuálne registračné pokladnice:
 Informácia k postupu podnikateľa pri zakúpení novej knihy elektronickej registračnej pokladnice z dôvodu jej straty alebo jej zaplnenia

V časti Aktuálne dane a clá – daň z príjmov – daň z príjmov FO /+podoblasť medzinárodné zdaňovanie, závislá činnosť:
Informácia k zdaňovaniu podielov na zisku, vyrovnacieho podielu a podielu na likvidačnom zostatku vyplatených fyzickej osobe – daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentovi SR) od 1.1.2017

 

 

Aj tento rok sme boli na SIAF-e

 

Posledný augustový víkend patril na letisku Sliač Medzinárodným leteckým dňom SIAF 2017. Tento ročník môžeme pokojne nazvať najatraktívnejším v doterajšej histórii účasti finančnej správy na tomto podujatí. Návštevníci si užili v našej expozícii množstvo atrakcií - napríklad zásahy colníkov, adrenalínové ukážky, prezreli si služobný motorový čln, výstroj a výzbroj colníkov, obrovský RTG skener či bohatú zbierku zaistených falzifikátov. 

 

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

Za tri roky sme vybavili na našom Call centre zakmer milíon dopytov. Ďakujeme za Vašu dôveru.
 

Špeciálna linka pre živnostníkov a právnické osoby

 

Viac užitočnejších informácií z oblasti daní pre malých a stredných podnikateľov. Taký je cieľ novej špecializovanej linky call centra, ktorá vznikla práve pre potreby živnostníkov. Finančná správa ju spustila 1. augusta.

 

 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk