Externý newsletter finančnej správy 19/2017, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Rozšírenie elektronickej komunikácie

 

Finančná správa rozšírila elektronickú komunikáciu. Po spotrebných daniach začala obojsmerne komunikovať aj v oblasti dozoru nad hazardnými hrami. Ďalším krokom bude navrhovaná povinnosť elektronickej komunikácie pre firmy a živnostníkov.

 

 

 

Od nového roka už len elektronicky

 

Od nového roku by s finančnou správou mali povinne elektronicky komunikovať všetky právnické osoby zapísané v Obchodnom registri a od júla 2018 aj všetky fyzické osoby - podnikatelia. Vyplýva to z vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení daňový poriadok. V tomto roku podiel elektronických daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb dosiahol 75%. To znamená, že povinná elektronická komunikácia ešte čaká cca 150 000 firiem. Minulý týždeň návrh zákona prešiel prvým čítaním. Legislatívny proces môžete sledovať tu

 

 

Virtuálna registračná pokladnica pre všetkých

 

Virtuálnu registračnú pokladnicu môžu už dva týždne používať všetci podnikatelia. Doterajší limit 3000 vydaných pokladničných dokladov sa ruší a podnikatelia tak môžu v jednom mesiaci vydať ľubovoľný počet pokladničných dokladov. Tí, ktorí pre prekročenie uvedenej hranice vydaných pokladničných dokladov nemohli VRP využívať, sa môžu zaregistrovať a tiež využívať túto bezplatnú službu. VRP je prístupná online na portáli finančnej správy. Základným predpokladom je internetové pripojenie používateľa. VRP je možné používať na klasickom stolnom počítači, notebooku alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Pre nakupujúcu verejnosť sme sprístupnili aj aplikáciu Over doklad, vďaka ktorej si môžu skontrolovať pravosť pokladničných dokladov.

 

 

 

Posledné týždne na odložené dane

 

Pre takmer 20 000 ľudí a firiem zostáva posledná šanca na podanie daňového priznania. Šesťmesačný odklad uplynie 2. októbra. Daňové priznanie treba nie len podať, ale daň aj zaplatiť.

 

 

 

Zjednodušenie eDovozu

 

Finančná správa intenzívne pracuje na zjednodušovaní elektronických colných vyhlásení pre dovoz tovaru. Tie sú pre všetkých povinné od mája tohto roka. Prvú etapu zmien sme ukončili v júli. Ďalšie zmeny prišli v auguste, kedy sme nasadili do prevádzky aj druhú etapu. Tým to samozrejme pre nás nekončí a počas jesene plánujeme sprístupniť ďalšie zmeny, ktoré rovnako zvýšia používateľský komfort pri podávaní elektronických dovozných colných vyhlásení. O presnom termíne vás budeme včas informovať.

 

 

 

Spoloční experti pre eurodaniarov

 

Prezident finančnej správy a prezident IOTA František Imrecze predsedal dvojdňovému zasadnutiu Výkonného výboru IOTA v Budapešti. Na programe boli okrem rozpočtových otázok najmä programové priority Európskej daňovej organizácie počas slovenského predsedníctva. Slovensko bude predsedať Európskej organizácii daňových správ (IOTA) do júla 2018. 

 

 

 

Infoservis

 

 

Na našom portáli  sme aktualizovali a doplnili nasledovné stránky:

Najčastejšie otázky z colnej oblasti

Najčastejšie otázky z oblasti spotrebných daní

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

Za tri roky sme vybavili na našom Call centre zakmer milíon dopytov. Ďakujeme za Vašu dôveru.
 

 

 

Špeciálna linka pre živnostníkov a právnické osoby

Viac užitočnejších informácií z oblasti daní pre malých a stredných podnikateľov. Taký je cieľ novej špecializovanej linky call centra, ktorá vznikla práve pre potreby živnostníkov. 

 

 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk