Externý newsletter finančnej správy 20/2017, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Kvalitnejšie služby klientom

 

Finančná správa opäť skvalitňuje svoje služby. Od októbra posilňuje tím odborníkov v call centre. Dôvodom je pripravované rozšírenie povinnej elektronickej komunikácie. 

 

 

 

 

Virtuálnu registračnú pokladnicu čakajú zmeny

 

Nástroj finančnej správy na spravovanie hotovostných transakcií – virtuálna registračná pokladnica (VRP) –  sa opäť dostáva do centra pozornosti. Legislatívna úprava priniesla od septembra zrušenie mesačného limitu maximálne 3 000 vydaných pokladničných dokladov prostredníctvom VRP. Podnikatelia tak už skoro mesiac môžu bez obmedzenia využívať túto bezplatnú službu. Zatiaľ ju využíva viac ako 30 000 z nich. Jej úpravy a rozširovanie pripravované v najbližších mesiacoch by tak mohli priniesť ešte efektívnejšie používanie aplikácie zo strany podnikateľov a vyšší komfort. Finančná správa už viackrát pristúpila k zmenám, aj na základe ich podnetov, a  v priebehu ostatných viac ako dvoch rokov, odkedy VRP funguje, zlepšila užívateľské prostredie. O zmenách vrátane redizajnu mobilných aplikácií s možnosťou ich použitia aj v tabletoch vás budeme priebežne informovať. Projektový tím nasadzuje svoje kapacity, rozdeľuje úlohy a pripravuje časový harmonogram, aby vylepšená VRP bola podnikateľom k  dispozícii už od  januára 2018.

 

 

Deň colníkov 2017

 

Aj tento rok vás pozývame na našu akciu pri príležitosti národného dňa colníkov. 7. októbra popoludní uvidíte na námestí pri Eurovea našich colníkov, ktorí vám odprezentujú svoju prácu. Tešiť sa môžete na statické aj dynamické ukážky, psovodov, rôzne súťaže pre deti a mnoho ďalšieho. Podujatím bude sprevádzať moderátor Slávo Jurko. Začiatok je naplánovaný na 15:00.

 

 

 

Boj proti korupcii

 

Finančná správa spolu s Policajným zborom SR odhalila dva prípady korupčného správania sa. K jednému došlo v radoch colníkov, druhý sa týkal podvodu krátenia dane. Potvrdili to prezident finančnej správy František Imrecze spolu s prezidentom Policajného zboru Tiborom Gašparom pri prezentácii oboch prípadov.

 

 

 

Česi našli inšpiráciu na Slovensku

 

Česká republika spúšťa v nedeľu bločkovú lotériu. Pri jej zavádzaní sa inšpirovala aj Slovenskom. Podmienky jej fungovania predstavilo české ministerstvo financií médiám na pracovných raňajkách. Skúsenosti s bločkovou lotériou prezentovala na stretnutí v Prahe aj slovenská finančná správa.  

 

 

 

Daňový úrad Košice sa sťahuje do centra mesta

 

Dostupnejší pre klientov a lacnejší pre štátny rozpočet. To sú hlavné prínosy nového sídla Daňového úradu Košice. Z okraja mesta z Rozvojovej ul. sa presťahuje do centra na Železničnú ul. Finančná správa vďaka tomu mesačne ušetrí viac ako 10 000 eur.

 

 

 

 

Nová hovorkyňa

 

Finančná správa má novú hovorkyňu. Stala sa ňou Ivana Skokanová, ktorá prišla z Ministerstva školstva SR.

 

 

 

 

85 kg jantáru na ceste

 

Jantár sa nazýva aj „novodobé zlato“ alebo „zlato z Baltského mora. Košickí colníci nedávno pri kontrole na cestnej komunikácii narazili na vozidlo, v ktorom šofér prevážal až 85 kg tohto nerastného kameňa.

 

 

 

Infoservis

 

 

Na našom portáli  v časti Aktuálne - dane a clá, sme zverejnili nasledovné materiály:

Vyplnenie dodatočného daňového priznania k dani z motorových vozidiel

Informácia k zdaňovaniu príjmov fyzickej osoby z podania umeleckého výkonu podľa autorského zákona

Informácia k uplatňovaniu výdavkov fyzickej osoby vynaložených na obstaranie, prevádzkovanie a opravy hmotného majetku, ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok a jeho ocenenie nepresahuje 1 700 eur, a to u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva a u daňovníka, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

Za tri roky sme vybavili na našom Call centre zakmer milíon dopytov. Ďakujeme za Vašu dôveru.
 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk